Markku Lumio yliopiston yhteiskuntasuhteiden kehittämispäälliköksi

Uutisen oletuskuva
Varatuomari Markku Lumio on otettu Vaasan yliopiston yhteiskuntasuhteiden kehittämispäällikön tehtävään määräajalle 1.10.2011-31.7.2012. Hänen tehtäviinsä kuuluu yliopiston yhteiskuntasuhteisiin liittyvän toiminnan suunnittelu, käynnistys ja kehittäminen. Kehittämispäällikkö toimii yhteistyössä yliopiston johdon sekä muiden toimijoiden kanssa niin kansainvälisellä, valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

Kehittämispäällikön avulla Vaasan yliopisto haluaa strategiansa mukaisesti edistää vuorovaikutustaan ja rakentaa laajan yhteiskuntasuhteiden verkoston. Markku Lumion työkokemus sekä erityisesti hänen laaja kontaktiverkostonsa tarjoavat Vaasan yliopistolle hyvän lähtökohdan yhteiskuntasuhteiden kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on solmia uusia sekä vahvistaa jo olemassa olevia suhteita yliopiston ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välillä.

Lumio on aiemmin toiminut Vaasan kaupunginjohtajana, työnantajaliittojen pysyvänä asiantuntijana Brysselissä sekä Liiketyönantajain Keskusliiton alueasiamiehenä Jyväskylässä. Hänen lukuisiin luottamustehtäviinsä lukeutuvat jäsenyydet Keskuskauppakamarin ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnissa sekä puheenjohtajuudet Vaasanseudun Kehitys Oy:ssä, Merenkurkun neuvostossa, Vaasan yliopistosäätiössä ja Vaasan ammattikorkeakoulu Oy:ssä.

Mitä mieltä olit jutusta?