Markkinoinnin opiskelijat vauhdittamassa Vaasan Sportia, Anviaa ja Yoogaiaa

Uutisen oletuskuva
Markkinoinnin opiskelijat ideoivat Strateginen markkinointi verkostotaloudessa -kurssilla jääkiekkojoukkue Vaasan Sportille ja ICT-yhtiö Anvialle uusia, innovatiivisia yhteistyömuotoja sekä vinkkejä asiakassegmentointiin. Viime vuonna yrityscasena oli online-joogapalvelu Yoogaia.

Vaasan Sportin ja Anvian bisnekseen ja yhteistyöhön uusia ideoita

Maisteriopiskelijat oli jaettu kahdeksaan ryhmään, joista kukin tarkasteli Vaasan Sportia ja Anviaa tietystä markkinoinnin ja arvonluonnin näkökulmasta. Sportin osalta opiskelijat pohtivat muun muassa miten jäähalli saataisiin täyteen.

– Hinnoittelua voisi miettiä uudestaan. Erilaiset perhe- tai ryhmäliput voisivat tuoda lisää asiakkaita. Myös yhteisöllinen väliaikaohjelma houkuttelisi perheitä paikalle, markkinoinnin opiskelija Noora Riikola kertoo.

– Asiakastyytyväisyys on jo nyt hyvällä tasolla, mutta tilannetta parantaisivat muun muassa jonotusajan minimointi, erilaiset kilpailut ja tarjoukset sekä yhteisen kokemuksen korostaminen, Riikola jatkaa.

Vaasan Sportin myynti- ja markkinointipäällikkö Seppo Petrov oli kiinnostunut etenkin siitä, miten saataisiin kumppanuus- ja sponsorointisopimuksista enemmän hyötyä kummallekin osapuolelle.

– Kumppanien välinen vuorovaikutus ja verkoston hyödyntäminen puolin ja toisin nähtiin tärkeänä. Haluaako kumppani verkostoitua vai ainoastaan näkyvyyttä Sportin kautta? Kannattaa myös muistaa, että eri kumppaneilla on erilaiset tarpeet, totesi Johan Korsbäck esitelleessään ryhmänsä tuloksista.

Vaasan Sportin ja Anvian välisen yhteistyön kehittämiseksi Laura Mörsky ja Lauri Iso-Markku ehdottavat avointa vuoropuhelua yhteistyön tavoitteiden ja taloudellisten hyötyjen avaamiseksi. Myös heidän tuloksissaan luottamus kumppanien välillä nousi keskeiseksi tekijäksi.

Yrityscasena vuoden 2014 liikuntatuote Yoogaia

Viime vuonna kursilla pohdittiin Yoogaia online-joogapalvelulle uusia liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.

– Yoogaia yrityscasena antoi opiskelijoille hienon mahdollisuuden hyödyntää kurssilla opittuja käsitteitä, lähestymistapoja ja työkaluja yrityselämän aitojen ongelmien ratkaisuun ja ideoiden tuottamiseen toiminnan edelleen kehittämiseksi, kertoo kurssin opettaja professori Arto Rajala.

Kurssitöissä tarkasteltiin muun muassa Yoogaian kansainvälistymisen mahdollisuuksia sekä uusien asiakassegmenttien löytämistä.

– Yoogaia oli erittäin tyytyväinen lopputuloksiin ja vei jo tuolloin joitakin ehdotuksia heti käytäntöön, Rajala kertoo.

– Yritys on muun muassa laajentanut toimintaansa uusille kansainvälisille markkinoille sekä hankkinut uusia asiakkaita etenkin miehistä.

Yoogaia on syksyllä 2013 perustettu yritys, joka tarjoaa jooga-, pilates- ja kahvakuulatunteja reaaliaikaisesti internetissä. Yritys valittiin vuoden 2014 liikuntatuotteeksi.

Avointa yhteistyötä

Yrityksen ja opiskelijoiden välinen avoin vuorovaikutus ja tiedonjako on olennaista sille, että opiskelijatyöt onnistuvat.

– Jotta yritys saa kurssitöistä aitoa hyötyä toimintansa kehittämiseksi, on tärkeää antaa tarpeeksi informaatiota tarkastelun tueksi, Rajala painottaa.

– Tänäkin vuonna teemat olivat haastavia. Tärkeää onkin kyetä esittämään oikeita kysymyksiä ja tuottamaan perusteluja näkemyksiä – myös villit ideat ovat joskus paikallaan avaamaan uudenlaista näkökulmaa markkinoinnin johtamiseen.

Kurssitöissä tuodaan teoriaa käytäntöön. Tämä kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia aitojen käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

– Sokerina pohjalla on purkutilaisuus, jossa ryhmät joutuvat tulkitsemaan ja visualisoimaan työnsä tuloksia postereiden avulla sekä yritysedustajille että muille kurssilaisille. Tämä jos mikään kehittää vuorovaikutus ja viestintätaitoja. Yritykset ovat poikkeuksetta olleet erittäin tyytyväisiä kurssitöiden tuloksiin, Rajala sanoo.

Mitä mieltä olit jutusta?