Makukokemuksena spelttipuuro ja tyrnimehu

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikön kuluttajakäyttäytymisen alaan liittyvässä tutkimuksessa tarkasteltiin naiskuluttajien kokemuksia spelttipuurosta ja tyrnimehusta.

Sekä spelttipuuro että tyrnimehu arvioitiin aistinvaraisesti melko miellyttäviksi. Asenteet näitä tuotteita kohtaan olivat myös melko positiiviset, mutta ostoaikomukset jäivät kuitenkin tuoteasenteita heikommaksi.

Tutkimuksen ennakko-oletusten mukaan naiskuluttajiin vetoaa erityisesti tyrnimehun kotimaisuus, luonnollisuus ja turvallisuus. Kaikkia mehuja (etenkään sokerisia) ei enää automaattisesti pidetä terveellisinä. Spelttipuurossa puolestaan vetoaa sen terveellisyys, vaikka se ei ole yhä tunnettu tuote kuin tyrnimehu. Puurot ja täysjyvätuotteet koetaan yleisesti terveellisesti.

– Ehkä mielenkiintoisin löydös oli se, että kuluttajien keskuudessa elintarvikkeen raaka-aineeseen eli onko kyseessä tyrni vai speltti ja sen tuotemuotoon – onko kyseessä mehu vai puuro – liittyy erilaisia mielleyhtymiä, kertoo Rami Paasovaara. Tutkimuksen ennakko-oletukset siis saivat vahvistuksen.

Kun tutkimukseen osallistuneet altistettiin joko tuotteen turvallisuutta tai terveellisyyttä korostaville viesteille, tyrnimehun kohdalla turvallisuusvetoisella viestillä oli positiivisempi vaikutus tuotekokemukseen kuin terveellisyysvetoisella viestillä. Spelttipuuron kohdalla terveellisyysvetoinen tuoteviesti puri paremmin.

– Speltti- ja tyrnituotteisiin liittyviä kuluttajatutkimuksia on tehty vähän, joten tämä tutkimus lisää ymmärrystä vähemmän tunnettujen raaka-aineiden ja niihin pohjautuvien tuotteiden hyväksyttävyydestä kuluttajien keskuudessa.

Tutkimuksessa 129 suomalaista naista jaettiin neljään koeryhmään. Kaksi niistä arvioi spelttipuuroa ja kaksi tyrnimehua. Kuluttajat arvioivat kyseisten tuotteiden makua sekä vastasivat tuoteasenne- ja ostoaikomusväittämiin.

Kuluttajien raaka-aineisiin, tuotantomenetelmiin ja tuotemuotoihin liittämien merkitysten (esim. spelttipuuro - kuitupitoinen - terveellinen / tyrnimehu - luonnollinen - turvallinen) selvittämisellä voidaan tuottaa hyödyllistä tietoa liikkeenjohdon päätöksenteon tueksi uusia ruokatuotteita kehitettäessä ja markkinoitaessa.

Julkaisu: Paasovaara, Rami & Harri T. Luomala (2011). Consumers’ experience of spelt porridge and sea buckthorn juice: The roles of product claims and need for cognition. British Food Journal 113(7): 853–870.

Markkinoinnin yksikkö

Mitä mieltä olit jutusta?