Maksa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu Kelalle

Uutisen oletuskuva
Yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021. Maksun voi maksaa nyt Kelan asiointipalvelussa. Syksyllä maksettu ylioppilaskunnan jäsenmaksu ei ole sisältänyt kevätlukukauden 2021 terveydenhoitomaksua.

Maksa terveydenhoitomaksu Kelalle, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 2021 ja suoritat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suomalaisessa yliopistossa.

Jos olet maksanut syksyllä 2020 ylioppilaskunnan jäsenmaksun, se ei ole sisältänyt kevätlukukauden 2021 terveydenhoitomaksua. Sinun täytyy maksaa kevätlukukauden 2021 terveydenhoitomaksu Kelalle.

Myös ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle kevätlukukaudesta 2021 alkaen.

Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Se maksetaan Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti.

Maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Kevätlukukauden terveydenhoitomaksu on maksettava viimeistään 31.1., jos opiskelija on siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa olevalla maksusovelluksella tai tilisiirtona. Kelan verkkosivuilla on ohjeet, miten terveydenhoitomaksu maksetaan.

Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, peritään lisäksi 5 euron viivästymismaksu. Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen saatuasikaan, Kela voi kuitata maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu ja viivästymismaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Saat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos valmistut kesken lukukauden, sinulla on oikeus käyttää palveluja siihen asti, kunnes kyseinen lukukausi loppuu. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkosivuilla kerrotaan opiskeluterveydenhuollon palveluista.

Vaihto-opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat

Lain mukaan oikeus opiskeluterveydenhuoltoon on vain suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoa suorittavilla läsnä olevilla opiskelijoilla.

Jos olet ulkomailta Suomeen tuleva vaihto-opiskelija, et suorita korkeakoulututkintoa suomalaiseen korkeakouluun, ja siksi sinulla ei ole oikeutta käyttää YTHS:n palveluja. EU-kansalaiset voivat käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita. Muista maista tulevilla opiskelijoilla on oltava yksityinen sairausvakuutus.

Jos suoritat korkeakoulututkintoa suomalaiseen korkeakouluun, sinun on maksettava terveydenhoitomaksu läsnäololukukausilta myös silloin, kun suoritat opintojasi ulkomailla. Sillä ei ole väliä, missä asut.

Jos suoritat tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun ja olet ilmoittautunut poissa olevaksi lukukaudelta, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

Lue lisää: Sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa.

Laki korkeakouluopiskelijan opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät Kelalle 1.1.2021. YTHS tuottaa palveluita 1.1.2021 alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluissa opiskeleville.

Kerättävä maksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja loput terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %. Terveydenhoitomaksun suuruus määritellään vuosittain annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?