Maahanmuuttajien kielitarpeiden huomiointi tärkeää koulussa

Uutisen oletuskuva
Käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden kysymyksiin keskittyvä monikielinen ja -tieteinen VAKKI-symposiumi Kielet liikkeessä järjestettiin Vaasan yliopistolla helmikuun alkupuolella.

Yksi seminaarin pääpuhuja oli sosiolingvistiikkaan erikoistunut tohtori Katharina Brizić (kuvassa) Itävallan tiedeakatemiasta. Brizić tutkii monikielisten maahanmuuttajien menestymistä koulussa. Tutkimuksessa selvitetään noin 180 monikielisen oppilaan koulumenestystä.

– Tarkastelluissa kouluissa ei monikielisyyttä pystytä kovin hyvin ottamaan huomioon. Tästä seuraa eriarvoisuutta eri ryhmien kesken. On huomattava, että oppilaiden heikommat taidot eivät välttämättä johdu kielestä vaan oppilaitosinstituution tarjoamien mahdollisuuksien puutteesta, Brizić kertoo.

On tärkeää tunnistaa mekanismit ja arvioida niiden vaikutusta kriittisesti. Vaikka muutosta ei välttämättä saada aikaan poliittisella tasolla, Brizićille on tärkeää nähdä tutkimuksensa vaikuttavan oppilaitosten tasolla.

– Kansainvälisen seminaarin teemaksi valikoitunut Kielet liikkeessä ilmentää koko maailman ja kulttuurin globalisaatiota ja liikettä, ilmiö on läsnä joka puolella, kertoo VAKKI ry:n puheenjohtaja professori Harry Lönnroth.

Tänä vuonna VAKKI ry päätti nimetä Vuoden humanistiksi emeritusprofessori Kari Uusikylän.

– Hän puhuu sivistysyliopiston sekä inhimillisen elämän puolesta, Lönnroth kertoo valintaperusteista.

32. kertaa järjestettävässä symposiumissa oli osallistujia reilut 70 useista eri maista, kuten Ruotsista, Venäjältä, Puolasta, Virosta, Saksasta ja Isosta-Britanniasta.

Mitä mieltä olit jutusta?