Luokkatandemissa kieltä opitaan puhumalla ja toista auttamalla

Uutisen oletuskuva
Monikielisyysinstituutin projektijohtaja Katri Karjalainen kertoi Minä & tiede -yleisöluennoilla torstaina Vaasan pääkirjastossa kielenopetuksen uusista tuulista. Karjalainen kertoi Vaasassa kehitetystä toisen kotimaisen kielen opetusmenetelmästä luokkatandemista sekä siitä saaduista käytännön kokemuksista ja tutkimustuloksista.
Minä & tiede -luennot keräsivät Vaasan pääkirjastoon reilut 40 tutkimuksesta kiinnostunutta.

– Luokkatandemissa kaksi opiskelijaa, joilla on eri äidinkieli, työskentelevät yhdessä oppiakseen toistensa kieliä, Karjalainen kertoo.

Oppilailla on vastuu omasta oppimisestaan.

– Molemmat ovat vuoroin oppijoina, vuoroin mallina ja tukena omassa äidinkielessään. Tandemin periaatteena on vastavuoroisuus.

Luokkatandemia on sovellettu Vaasassa pian pari vuotta.  Kieltä opitaan vuorovaikutuksessa toisen oppijan kanssa autenttisissa tilanteissa. Puheenaiheet ovat hyvinkin arkisia, puhujille mielekkäitä.

– Lähtökohtana on aito tarve oman viestin välittymiseen.

Uusia malleja kielenopetukseen

Luokkatandemin tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia kielipedagogisia malleja sekä esitellä toimivia työtapoja opettajille.

– Tuemme käytännön kehittämistyötä ja haluamme lisätä tietoisuutta tandem-opetuksesta, kertoo Karjalainen.

– Ero tavalliseen kielenopetukseen näkyy vastavuoroisuudessa ja siinä, että toinen osallistujista on syntyperäinen puhuja. Opetus tapahtuu kielellisesti sekoittuneissa ryhmissä.

Opettajan rooli luokkatandemissa painottuu tuntien suunnitteluun ennen oppitunteja. Hän toimii enemmänkin mentorin roolissa.

Yleisöluennot syksyllä 2014

Kaikille avoimet Minä & tiede -luennot pidetään tiistaisin Seinäjoella, pääkirjastossa (Alvar Aallon katu 14) osana Seinäjoen yliopistokeskuksen Tehoa tieteestä -luentoja. Vaasassa luennot ovat torstaisin, Vaasan pääkirjastossa (Kirjastonkatu 13). Luennot alkavat klo 18.00.

ti 21.10. Seinäjoki ja to 23.10. Vaasa
KTM, tutkija Susanna Kultalahti: Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin: Y-sukupolvi

ti 11.11. Seinäjoki ja to 13.11. Vaasa
Yliopistonlehtori, dosentti Seija Ollila ja VTT, dosentti Fredrica Nyqvist: Millainen on hyvä vanhuus?

ti 9.12. Seinäjoki ja to 11.12. Vaasa
Tutkijatohtori Petri Välisuo: Paljon melua tuulivoimaloista?

Mitä mieltä olit jutusta?