Lukuvuoden avajaisissa myönnettiin Åbo Akademi -palkinto bioenergiaa käsittelevälle artikkelille

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston lukuvuoden 2011–2012 avajaiset olivat maanantaina 5. syyskuuta. Avajaispuheen piti rehtori Matti Jakobsson ja juhlapuheen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma Pitkämäen puolesta piti kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest. Ylioppilaskunnan tervehdyksen toi ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhana Holopainen.
Rehtori Matti Jakobsson ojensi Åbo Akademi -palkinnon Pekka Peuralle ja Timo Hyttiselle.

Lukuvuoden avajaisissa myönnettiin myös vuosittainen Åbo Akademi -palkinto. Stiftelsen för Åbo Akademin 3 000 euron arvoinen palkinto myönnetään edellisen lukuvuoden aikana Vaasan yliopistossa julkaistulle kirjalle, artikkelille tai opinnäytetyölle, joka edistää kaksikielisyyttä tai tehokasta energiahuoltoa.

Lukuvuoden 2010–2011 Åbo Akademi -palkinto myönnettiin Levón-instituutin kehittämispäällikkö Pekka Peuran ja projektipäällikkö Timo Hyttisen artikkelille The Potential and Economics of Bioenergy in Finland, joka on julkaistu kesäkuussa 2011 arvostetussa kansainvälisessä Journal of Cleaner Production -lehdessä.

Artikkeli käsittelee uusiutuvien energianlähteiden mahdollisuuksia energiantuotannossa. Kohdealueena on Pohjanmaan maakunta. Siinä on kartoitettu laajasti uusiutuvan energian, erityisesti bioenergian, potentiaalia alueellisen energiaomavaraisuuden kannalta sekä tuotannon taloutta. Keskeinen havainto oli se, että omavarainen uusiutuviin lähteisiin perustuva energian tuotanto olisi mahdollista varsinkin maaseudulla ja muualla kuin suurimmissa asutuskeskuksissa ja energiaintensiivisessä teollisuudessa.

Artikkeli perustuu viiteen Levón-instituutissa tehtyyn tutkimukseen, joiden keskeinen anti on koottu yhteen. Peuran ja Hyttisen artikkeli on hyvä esimerkki siitä, miten Pohjanmaan alueeseen ja maaseutuun kohdistuva tutkimus herättää kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Levón-instituutti

Mitä mieltä olit jutusta?