Lisää aloituspaikkoja kauppatieteisiin ja tekniikkaan

Uutisen oletuskuva
Hallituksen korkeakoulujen hakijasuman purkua koskevan päätöksen mukaisesti opetusministeri Krista Kiuru on päättänyt kolmen tuhannen lisäaloituspaikan jaosta korkeakouluihin vuosina 2014 - 2015. Yliopistoihin tulee yhteensä 1 507 ja ammattikorkeakouluihin 1 493 uutta aloituspaikkaa.

Vaasan yliopistossa paikkoja lisätään vuodelle 2014 siten, että kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan kauppatieteelliseen tiedekuntaan valitaan 20 opiskelijaa lisää, yhteensä 230 opiskelijaa. Energia- ja informaatiotekniikan diplomi-insinöörikoulutukseen valitaan 10 opiskelijaa lisää, yhteensä 70 opiskelijaa. Myös vuonna 2015 kauppatieteisiin valitaan 20 opiskelijaa suunniteltua enemmän.

Uudet aloituspaikat suunnataan työvoimatarpeiden sekä kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeisille aloille. Yliopistojen koulutuslisäyksistä eniten suunnataan tekniikan ja kauppatieteiden aloille. Molempien alojen osuus on noin 20 prosenttia aloituspaikkalisäyksistä.

Aloituspaikkojen lisäämisellä ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisella pidennetään työuria ja vähennetään välivuosia vauhdittamalla opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluopintoihin.

Lisätietoa: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/05/hakijasuman_purku.html

Mitä mieltä olit jutusta?