LingVaCityn hanke kehittää monikielistä koulutusta ja oppimista

Uutisen oletuskuva
Pohjoismaisen tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen yhteistyöelin NordForsk, on myöntänyt 115 000 euroa LingVaCitylle, joka on Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen kielisuunnittelun ja -pedagogiikan kehittämiskeskus. Tutkimusvaroilla luodaan verkosto pohjoismaalaisille monikielisyyden ja monikielisen koulutuksen tutkijoille aikavälille 2011–2013.

LingVaCityn lisäksi hankkeessa mukana ovat Kööpenhaminan, Oslon ja Tukholman yliopistot. Hankkeen päätavoite on tarjota tutkijakoulutettaville sekä muille alan tutkijoille säännöllisiä seminaaritapaamisia ympäri Pohjolaa sekä mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia monikielisestä koulutuksesta ja oppimisesta usealla kielellä. Alan huippututkijoita kutsutaan seminaareihin luennoimaan ja tarkoituksena on koota yhteen uusin tieto ja parhaat kokemukset, joilla ensisijaisesti kehitetään eri kielen ja kulttuurin omaavien oppilaiden opetusta. Hankkeen loppuvaiheessa ilmestyy myös tieteellinen julkaisu.

Hankkeen tieteellisenä johtajana toimii professori Siv Björklund Vaasan yliopistosta ja koordinaattorina toimii KT Mikaela Björklund Åbo Akademista. Siv Björklund odottaa innolla ensimmäistä suunnittelutapaamista yhteistyökumppaneiden kanssa, joka järjestetään lokakuun puolivälissä.

– Pohjoismaissa on paljon ja erilaisia kokemuksia eri kielen ja kulttuurin omaavien oppilaiden opetuksesta. Pyrimme yhdessä kokoamaan ja kehittämään tätä tietoa siten, että tulevaisuudessa oppilailla olisi hyvä mahdollisuus tulla sekä monikielisiksi että monikulttuurisiksi.

Björklund lisää että myös ajoitus on mitä parhain – Parhaillaan selvitämme LingVaCityssa, onko Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin välille mahdollista perustaa yhteinen monikielisyyskasvatuksen koulutusohjelma. Vaasan kaupunki rahoittaa kyseistä selvitystä. Jos yhteinen ohjelma toteutuu, pääsee uusi ohjelma käsiksi kaikkeen uuteen pohjoismaiseen tutkimukseen.

Pohjoismaisten kielten yksikkö

LingVaCity

Mitä mieltä olit jutusta?