Liikesivistysrahastolta useita apurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille

Uutisen oletuskuva
Liikesivistysrahasto on myöntänyt useita apurahoja Vaasan yliopiston liiketaloustieteen tutkijoille ja hankkeille.

Henkilöstöjohtamisen tila, tarpeet ja tulosvaikutukset pk-yrityksessä hanke sai 16 000 euroa.

Adam Smale ja työryhmä saivat 18 000 euroa hankkeeseen Cross-cultural Study of Contemporary Careers: Finland and Around the World.

Arto Suvas ja työryhmä saivat 12 000 euroa hankkeeseen Menestyvien ja epäonnistuvien startup-yritysten tunnistaminen

Väitöskirjatyöhön myönnettiin apurahaa seuraaville jatko-opiskelijoille

  • Jamshed Iqbal, Financial Distress and Firm Financial Performance: Role of Corporate Governance, 10 000 euroa
  • Harri Koski, Toimintaa johtavat tarinat, narratiivinen tutkimus pk-yrityksissä, 12 000 euroa
  • Karita Luokkanen-RabetinoEksploitaatio ja eksploraatio tuotemarkkinastrategian sopeuttamisen keinoina. Analyysi kuuden suomalaisen huonekaluvalmistajan selviytymisestä muuttuvassa markkinaympäristössä pitkällä aikavälillä, 16 000 euroa
  • Sharareh Mansouri Jajaee, The Role of the Cultural Values, Age, Education and Religion on the Advertising Perception - An Application of GLOBE Cultural Framework, 10 000 euroa
  • Maarika Maury-Nyman, Strategiatuntemuksen vahvistaminen organisaatiossa, 16 000 euroa

Tahir Ali sai post doc-työhön Trust as a Governance Mechanism for Successfully Managing International Joint Ventures: An Integrative Perspective of Social Exchange Theory and Transaction Cost Theory Evidence from Nordic Multinational Firms, 10 000 euroa.

Näiden lisäksi pienempiä matka- ja muita apurahoja saivat useat muutkin yliopiston tutkijat. Apurahan saajien täydellinen luettelo löytyy Liikesivistysrahaston sivuilta.

Liikesivistysrahasto jakoi kevään haussa apurahoja yhteensä 1 747 600 euroa.

Mitä mieltä olit jutusta?