Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lapuan toiminnot Vaasan yliopistolle

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ovat 22.12. allekirjoittaneet sopimuksen Lapualla toimivan SC-Research -tutkimusryhmän siirtymisestä 31.12.2011 osaksi Vaasan yliopiston tuotantotalouden yksikköä. Siirron yhteydessä Vaasan yliopiston palvelukseen siirtyvät kaikki SC-Researchin viisi työntekijää. Tutkimusryhmä jatkaa toimintaansa Lapualla.

SC-Research on Lappeenrannan teknillisen yliopiston alaisuudessa vuonna 2006 toimintansa aloittanut tutkimusryhmä, joka keskittyy tuotantotalouden ja palveluinnovaatioiden tutkimukseen. SC-Researchin tutkimusprojektit perustuvat pääasiassa ulkopuoliseen rahoitukseen. Ryhmän jäsenet ovat toimineet useissa merkittävissä asiantuntijatehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto haluaa strategiansa mukaisesti keskittää alueellisen toimintansa itäiseen Suomeen. LUT:lla on lähialueellaan kolme alueyksikköä: LUT Kouvola, LUT Lahti School of Innovation ja LUT Savo.

Vaasan yliopisto vahvistaa palvelukseensa siirtyvän SC-Researchin henkilöstön avulla oman tuotantotalouden yksikkönsä erityisosaamista ja lisää samalla alueellista vuorovaikutustaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Mitä mieltä olit jutusta?