Lähiö-Inno starttaa syksyllä – uusi tutkimus pureutuu alueelliseen eriytymiseen Vaasassa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ryhtyy tutkimaan alueellisen eriytymisen torjumista ja asukkaita osallistavia käyttäjäinnovaatioita. Yliopiston tutkijoiden ideoima hanke valittiin ympäristöministeriön kansalliseen lähiöohjelmaan 2020–2022: Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä – Kaksoistapaustutkimus Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta.
Lähiö-Inno-hankkeessa tutkitaan alueellisen eriytymisen torjumista ja asukkaita osallistavia käyttäjäinnovaatioita. Kuvassa alh. Jonas Nylén, Ilkka Luoto, Johanna Kalliokoski, Marko Ylimäki, ylh. Mari K. Niemi ja Tuomas Honkaniemi.

Hanketta rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Hankkeen johtaja, Vaasan yliopiston aluetieteen yliopistonlehtori Ilkka Luoto kertoo, että kansalaiset erilaisissa rooleissaan esimerkiksi asukkaina, kuluttajina ja palvelunkäyttäjinä nähdään innovaatioprosessien voimavarana. Paikkaperustaisuudella tarkoitetaan, että kaupunginosat ja lähiöt eivät ole missään määrin suljettuja yhteisöjä, joiden tulevaisuus määrittyy vain niitä asuttavien toimesta.

– Lähiö-Inno-hankkeen tarkoituksena on etsiä syvempää ymmärrystä lähiöiden elämästä. Negatiivisen kehityksen kierre katkaistaan tiedolla johtamisella. Asukkaiden näkökulmat valjastetaan osaksi kaupunkikehittämisen välineistöä.

Tarve ajankohtaiselle asuinalueita luotaavalle tutkimustiedolle nousi esille keskusteluissa, joita Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalustaa johtava Mari K. Niemi ja Luoto kävivät Vaasan kaupungin ja VOAS:n kanssa. Hankekumppanien välinen tuore yhteistyö on ollut aidosti kaupunkia kehittävää, mutta myös hankalista asioista on osattava puhua ääneen.

– Ristinummen suuralueen 18 prosentin työttömyysaste on kaupungin korkein. Vöyrinkaupungin suuralueella muunkielisten väestöosuus on kaupungin korkein eli 23 prosenttia. Molempien alueiden väestörakenne on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla. Alueita voidaan parhaiten kehittää silloin, kun niitä muovaavat kehityksen trendit on tunnistettu ja ymmärretty, pohtii Vaasan kaupungin asuntopäällikkö Jonas Nylén.

Nylénin mukaan myös Vaasan kaupunki on hyväksytty mukaan valtion lähiöohjelmaan Ristinummen lähiökehittämisen suunnitelmalla, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä Ristinummen suuralueen kehittämiseksi vuosina 2020–2022. Toimenpiteet koskevat muun muassa alueen infrastruktuurin, viheralueiden ja palveluverkon kehittämistä.

Moniäänisyys on aitojen käyttäjäinnovaatioiden edellytys

Mari K. Niemi odottaa alueiden ihmisten kohtaamista. InnoLabin tutkijat ovat tottuneet jalkautumaan kansalaisten keskuuteen ja eri toimijoiden areenoille. Aineistoja kerätään muun muassa Olympiakorttelissa ja Ristinummella järjestettävien osallisuustapahtumien eli niin kutsuttujen Community Urban Planning Labien (CUPL) avulla.

– Tilaisuuksissa emme tokikaan tyydy vain tiedottamaan tai hymistelemään. Tervehdimme ilolla moniäänisyyttä, joka on näkemyksemme mukaan aitojen käyttäjäinnovaatioiden edellytys. Ristiriidat voivat olla hyvä alku uuden kehittämiselle.

Toimitusjohtaja Marko Ylimäki Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOASilta näkee tutkimushankkeen tarpeellisena ja tärkeänä säätiön asuntoportfolion kehittämisen kannalta. Tutkittuun tietoon on hyvä perustaa tulevaisuuden suunnitelmia. VOASia kiinnostaa erityisesti yhteiskehittämisen menetelmien pohjalta mahdollisesti syntyvät konkreettiset suuntaviivat. On todella hienoa, että yhteistyö Vaasan kaupungin kanssa sujuu mallikkaasti myös tämän tyyppisissä asioissa.

– Odotan mielenkiinnolla, minkälaisia uusia näkökulmia tästä syntyy. Tilaus on olemassa, sillä opiskelijoiden asuminen ja asumiskonseptit kehittyvät voimakkaasti. Säätiön näkökulmasta Olympiakorttelin tutkimuksen tulokset ovat erityisen mielenkiintoisia, koska säätiöllä on Vöyrinkaupungin alueella noin kuusisataa asuntopaikkaa.

Tutkimushanke sijaitsee Vaasan yliopistossa yrittäjyyden ja innovaatioiden InnoLab-tutkimusalustalla. Hanketta johtaa aluetieteen yliopistonlehtori Ilkka Luoto. Hänen lisäkseen mukana tutkimustiimissä ovat InnoLabin johtaja Mari K. Niemi ja julkisjohtamisen tutkijatohtori Sanna Tuurnas sekä aluetieteen jatko-opiskelijat Tuomas Honkaniemi ja Johanna Kalliokoski.

 

FAKTA

Hanke: Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä – Kaksoistapaustutkimus Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta.
Kesto: 1.9.2020–31.12.2022
Rahoittaja: ARA, Lähiöohjelma 2020−2022 VN/12050/2019-YM-1, ministeriöiden yhteistyöryhmä
Ulkoinen rahoitus, euroa: 229 529
Budjetti, euroa: 286 911
Yhteistyökumppanit: Vaasan kaupunki, VOAS, Kiinteistö Oy Pikipruuki, IRIS-hanke - Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (2017–2022), MoveIT – Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 -hanke sekä Pohjanmaan digituki.

Lisätietoja antavat

Hankkeen johtaja  Ilkka Luoto, aluetieteen yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto p. 029 449 8383, ilkka.luoto (@) uwasa.fi

InnoLab-tutkimusalustan johtaja Mari K. Niemi, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8510, mari.k.niemi (@) uwasa.fi

IMG_2058 Lähi-inno keskimatka kompassi.jpg

Hankkeen tutkijoita ja yhteistyökumppaneita Vaasan Olympiakorttelin sisäpihalla. Vas. Tuomas Honkaniemi, Jonas Nylén, Marko Ylimäki, Johanna Kalliokoski. Mari K. Niemi ja etualalla hankkeen vetäjä Ilkka Luoto. Kuva: Riikka Kalmi / Vaasan yliopisto

Mitä mieltä olit jutusta?