Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta

Uutisen oletuskuva
Professori Riitta Viitala sekä tutkijatohtorit Liisa Mäkelä ja Risto Säntti Johtamisen yksiköstä puhuvat Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa Helsingissä 12.4.2013. He kertovat työhyvinvointia ja tuloksellisuutta kehittäneestä LÄIKE-hankkeesta sekä esittävät sen pohjalta ajatuksia työhyvinvoinnin kehittämiseksi.
(Kuva: flickrCC)

Hankeen tulosten mukaan hyvä lähijohtaminen vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin ja sen kautta tuloksellisuuteen. Siksi esimiehiä kannattaa tukea ja kehittää. Huomio tulee suunnata esimies–alaissuhteisiin, ei pelkästään esimieheen henkilönä. Hankkeen aikana kehitetyt työpajat ovat vastanneet esimiestyön haasteisiin ja tarjonneet esimiehille heidän kaipaamansa mahdollisuuden oman työn reflektointiin vertaisryhmässä.

LÄIKE-hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa uutta tietoa ja uusia käytäntöjä suomalaisen työelämän lähijohtamisen kehittämiseen ja sitä kautta edistää entistä tietoisemmin yksilöiden osaamista ja työhyvinvointia sekä organisaatioiden tuloksellisuutta.

Katso: multimediaohjelma Lähijohtamisen ketjureaktio (17:35)
Kuuntele: radio-ohjelma Esimies on kannattava sijoitus (26:55)

Mitä mieltä olit jutusta?