Kutsu: Pohjanmaan osallisuusareena 24.4.

Uutisen oletuskuva
Onnistunut osallisuus tarkoittaa sitä, että asukkaalla ja asiakkaalla – sinulla ja minulla – on mahdollisuus elää mutkattomasti aktiivista arkea ja vaikuttaa yhteisössään, elinympäristössään ja palveluissaan. Asukkaiden ja asiakkaiden kuuleminen sekä yhdessä tekeminen ovat julkisella sektorilla, yrityksissä ja yhdistyksissä voimavaroja, jotka johtavat hyviin tuloksiin. Osallisuusareena tarjoaa puheenvuoroja, tietoiskuja ja työpajoja osallisuuden eri näkökulmista.

Aika: keskiviikkona 24.4.2019 klo 9–19
Paikka: Alere-kampus, Wolffintie 31, Vaasa
Ilmoittautuminen viimeistään 17.4.2019
Tilaisuus on maksuton ja kaksikielinen.

KENELLE?
Osallisuusareenalle ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneet vaikuttamisesta ja yhteisten asioiden kehittämisestä. Seminaarin pääkohderyhmä ovat henkilöt, joiden työhön tai vapaa-aikaan kuuluu osallistumisen helpoksi tekeminen ja asukkaiden, asiakkaiden tai jäsenten mielipiteen huomioiminen. Erityisesti järjestöt ja yhdistykset, valtion ja kuntien henkilöstö, luottamushenkilöt ja vaikuttamistoimielinten jäsenet, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat/yrittäjät sekä hyvinvointiyrittäjät.

TEEMAT
Tänä vuonna osallisuutta käsitellään seuraavien teemojen kautta:

Kaikki mukaan
Mitä osallisuus tarkoittaa ja miten sen merkitys on muuttunut? Mitä lisäarvoa osallistaminen tuo yhteisölle ja asukkaille? Pohjanmaalla kehitetään uusia tapoja kansalaisvaikuttamiseen. Julkinen-, kolmas sekä yksityinen sektori haluavat tarjota asukkaille sujuvia kanavia vuorovaikutukseen ja vaikuttamiseen päättäjien ja työntekijöiden kanssa. Pohdimme myös sitä, miten kunnat voivat kannustaa asukkaita tempausten ja tapahtumien järjestämiseen.
Asiakkaat uudistajina
Asiakkaat ovat käyttämiensä palveluiden parhaita asiantuntijoita. Miten asiakkaan tarpeet ja palvelun tuottajan tarjonta saadaan kohtaamaan? Millaisin keinoin osallistetaan ja kehitetään palveluita? Saavutetaanko palvelumuotoilulla parempi asiakaskokemus ja laatu? Osallisuusareenalla puhumme asiakkaiden merkityksestä palveluiden kehittämisessä ja tutustumme palvelumuotoiluun.
Osallisena työelämässä
Sanotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Työ auttaa myös pitämään kiinni arjessa, lisää tunnetta omasta merkityksestä ja tarjoaa sosiaalisia suhteita. Miten mahdollisimman monella olisi mahdollisuus työhön ja työllistymiseen eri keinoin? Osallisuusareenalla käsitellään työn ja osallisuuden suhdetta.
Digitaalinen arki
Elämä siirtyy nettiin ja entistä suurempi osa tiedosta ja palveluista on sähköisessä muodossa. Mitä mahdollisuuksia digitaalisuus tuo erilaisissa elämäntilanteissa eläville ihmisille? Millaista tukea digitaaliseen arkeen tarvitaan, jotta kaikki saadaan pysymään kehityksen mukana? Areenalla keskustelemme ja testaamme digitaalista arkea ja apuvälineitä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

PUHEENVUOROT
Osallisuusareenalla kuulemme muun muassa seuraavat puheenvuorot

Kansalaisyhteiskunta – voimavara ja mahdollisuus
Aaro Harju | filosofian tohtori, Kansalaisfoorumin ent. pääsihteeri                                           
Kansalais- ja järjestötoiminta on kansalaisyhteiskunnan ytimessä. Kansalaistoimintaa on ihmisen aktiivinen toiminta itsestä ulospäin, yhdessä toimien, yhteiseksi hyväksi. Kansalaistoimintaa ei voi rakentaa pakkojen, velvoitteiden eikä korvausten varaan, vaan se perustuu siihen, että ihmisellä on halu osallistua ja toimia. Kansalaisyhteiskunta on nykyaikana sekä julkisen hallinnon yhteistyökumppani että sen merkittävä vastavoima. Miten kansalaisyhteiskunta pitää asemansa voimavarana ja mahdollisuutena suurissa yhteiskunnallisissa myllerryksissä?

Sosiaalisen pääoman metsästys
Fredrica Nyqvist | sosiaalipolitiikan lehtori, Åbo Akademi               
Sosiaalinen pääoma on käsite, joka herättää paljon keskustelua. Sen sanotaan lisäävän demokratiaa, hyvinvointia ja terveyttä.  Sosiaalinen pääoma kytketään usein elämänlaatuun, hyvinvointiin ja onneen. Onko sosiaalinen pääoma kaiken hyvän metafora?  Mikäli näin on, eikö yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannata ryhtyä metsästämään sosiaalista pääomaa yhdessä esimerkiksi luomalla edellytyksiä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyölle?

Uusi yhteisöllinen tekeminen
Jaakko Blomberg | kansalaisaktiivi-innovaattori, Yhteismaa
Jaakko Blomberg on niittänyt kansainvälistäkin mainetta kansalaisaktiivisuudellaan ja ihmiset uudella tapaa yhteen tuovilla projekteillaan. Blomberg on ollut tekemässä monia Helsingin suurtapahtumia, kuten Siivouspäivää ja Helsinki Sauna Daytä, ja hänet valittiin Vuoden kaupunkilaiseksi 2016. Teknologian kehittymisen takia ihmisten tavoittaminen on entistä helpompaa, mikä on luonut uuden yhteisöllisen tekemisen kulttuurin. Jaakko Blomberg kertoo konkreettisten esimerkkien kautta, mitä se käytännössä tarkoittaa - ja miten ihmiset saadaan mukaan.

Lämpimästi tervetuloa Pohjanmaan osallisuusareenaan!

Lue lisää


Lisätietoja:
Irina Nori, Pohjanmaan liitto:  irina.nori@obotnia.fi, puh. 0440 320 644
Pia Söderholm, Pohjanmaan yhdistykset: pia.soderholm@pohy.fi, puh. 050 336 3382                                                
Jussi Koiranen, Pohjanmaan yhdistykset: jussi.koiranen@pohy.fi, puh. 050 332 4248

Mitä mieltä olit jutusta?