Kun pelkkä asiaosaaminen ei enää riitä – Vaasan yliopisto kehitti opiskelijoiden ...

Uutisen oletuskuva
Tulevaisuuden työelämässä vaaditaan asiaosaamisen lisäksi yhä enemmän myös työelämätaitoja. Tähän on herätty myös korkeakouluissa. Vaasan yliopisto on yhdessä kymmenen muun yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston kanssa kehittänyt työelämätaitojen ja -tietojen opetusta VALTE eli Valmiina työelämään! -hankkeessa.
Opintoihin kuuluvien tehtävien lisäksi VALTE-hanke järjesti opiskelijoille seminaarin Vaasassa, jossa oli paljon asiaa työelämätaidoista. Kuvassa tammikuun seminaarissa vieraillut Madventures ja tutkijatohtori Susanna Kultalahti Vaasan yliopistosta.

– Tarve työelämän työelämätaitojen kehittämiselle ja tunnistamiselle on suuri, sillä asiaosaaminen ei tule yksin riittämään tulevaisuudessa. Esimerkiksi Maailman talousfoorumi on määritellyt tulevaisuuden tärkeimmiksi valmiuksiksi kyvyn ratkaista kompleksisia ongelmia, kriittisen ajattelun, luovuuden, ihmisten johtamisen ja yhteistyötaidot, sanoo Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen tutkijatohtori Susanna Kultalahti.

Yli 500 Vaasan yliopiston opiskelijaa kehitti työelämätaitojaan

Yli 500 Vaasan yliopiston opiskelijaa on ottanut osaa VALTE-hankkeessa kehitettyihin tehtäviin ja osioihin osana normaaleja johtamisen ja henkilöstöjohtamisen opintojaan.

– Johtamisen peruskurssilla on tehty esimerkiksi Unelmaduuni-tehtävä, jossa opiskelijat ovat pohtineet, millaisia työelämätaitoja omassa unelma-ammatissa tarvitaan ja miten kehittää itseään ammatin suuntaan. Tietoja tähän on kerätty haastattelemalla omassa unelma-ammatissa toimivaa henkilöä, kertoo Kultalahti.

Kultalahden mukaan johtamisen aineopinnoissa opiskelijat ovat miettineet keinoja vaikuttaa yksilön työhyvinvointiin esimerkiksi pienryhmävalmennuksen avulla. Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa on puolestaan luotu case-yritykselle työhyvinvoinnin johtamisen malli.

–Työelämätaito-osiot on saatu hyvin sisällytettyä opintojaksoihin. Olemme tehneet opiskelijoille hyvin näkyväksi ja selväksi sen, mitä eri työelämätaitoja kullakin kurssilla harjoitellaan. Yliopiston kursseilla on turvallista ja luontevaa harjoitella vaikkapa toimimista erilaisten ihmisten kanssa kuin jättää tämä harjoittelu työelämään, sanoo Kultalahti.

Kultalahden mukaan VALTE-hankkeen tuloksia ja oppeja on tarkoitus levittää nyt muihinkin Vaasan yliopiston koulutusohjelmiin.

Yhteinen ponnistus työelämätaitojen opettamiseen

VALTE-hankkeessa määriteltiin yhdessä, mitä työelämätaidoilla tarkoitetaan ja miten niitä voi opettaa joka puolella maata yhteisin ponnistuksin laadittujen virtuaalisten oppimisalustojen avulla. Aiemmin opettajat valmistelivat itse kurssimateriaalinsa, mutta nyt hankkeen tulokset ovat kirjana, peleinä ja ohjeina kaikkien, niin opettajien kuin työpaikkojen, saatavilla VALTE.fi-sivuilla. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin tänään aiemmin Helsingissä Pörssitalolla.

Hankkeessa ovat olleet mukana Vaasan yliopiston lisäksi Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto sekä Lapin yliopisto.

Lisätietoja:

Susanna Kultalahti, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto, susanna.kultalahti(at)uwasa.fi, p. 029 449 8492
Riitta Viitala, professori, Vaasan yliopisto, riitta.viitala(at)uwasa.fi, p. 029 449 8431

Hankkeen sivut: Valte.fi

Mitä mieltä olit jutusta?