Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto yliopiston markkinoinnin opiskelijalle

Uutisen oletuskuva
Kulutustutkimuksen seuran vuoden 2015 gradupalkinto on myönnetty Vaasan yliopiston markkinoinnin opiskelija Tiia Puskan tutkielmalle Uuden median kameleontit – Bloggaajien roolit markkinoinnissa.

Valinnan teki professori Johanna Moisander Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Hän kehui voittajatyön avaavan kiinnostavan näkökulman kuluttajan muuttuviin toimija-asemiin mediavälitteisessä ja verkottuneessa kulutuskulttuurissa.

– Tutkimus tuottaa tietoa paitsi kuluttajablogeista uutena kulutuskulttuurin ilmiönä myös siitä murroksesta, jonka sosiaalisen median sanotaan aiheuttaneen kuluttajan ja markkinoijan välisessä suhteessa, Moisander perusteli valintaansa.

Puskan työn lähtökohtana on ajatus siitä, että kuluttajablogien integrointi yritysten markkinointiin tuottaa kuluttajalle uuden kaksoisroolin ”kuluttaja-markkinoijana”. Bloggaaja ei ole vain kuluttaja, joka toimii mielipidejohtajana ja kulttuurisena välittäjänä. Bloggaaja on yhä useammin myös taloudellinen toimija, joka saa yrityksiltä korvauksen markkinointityöstään.

Gradussaan Puska analysoi tämän uuden kaksoisroolin ulottuvuuksia ja ilmenemismuotoja ja määrittelee bloggaajille kolme perusroolia: viestin välittäjä, myyjä ja virtuaalinen tuttava. Empiirisessä tutkimuksessaan Puska avaa ja täsmentää nämä roolit analysoimalla, miten bloggaajat itse merkityksellistävät toimintaansa.

Kulutustutkimuksen seura jakaa vuosittain gradupalkinnon erityisen ansiokkaalle kulutusta käsittelevälle pro gradu - tutkimukselle. Tänä vuonna kilpailuun osallistui neljä ansiokasta kulutukseen liittyvää lopputyötä, jotka käsittelivät bloggaajien lisäksi koiranomistajien kulutusvalintoja, luksuskuluttamista ja tekijänoikeuskeskustelua ääniteollisuudessa.

Mitä mieltä olit jutusta?