KTT Marina Kinnunen palkittiin terveydenhuollon vaikuttajana

Uutisen oletuskuva
Mediuutiset valitsi jälleen vuoden terveydenhuollon vaikuttajat. Tänä vuonna 100 vaikuttajaa -listalla toisena on Vaasan yliopistosta viime vuonna väitellyt KTT Marina Kinnunen.

Kinnunen on Vaasan sairaanhoitopiirin laatupäällikkö. Palkinnonjakoperusteissa todetaan, että Kinnusen työn myötä Vaasan keskussairaala on ollut edelläkävijä potilasturvallisuuden edistämisessä Suomessa. Vaasa toimii esimerkkinä muille sairaaloille. Vaasan keskussairaala otti Kinnusen johdolla vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron käyttöön ensimmäisten joukossa vuonna 2007.

Kinnusen johtamisen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin organisaation virheistä oppimisen prosessia sekä oppimisen mahdollistajia ja sitä estäviä tekijöitä. Tutkimus tehtiin sairaaloissa, joissa oli otettu käyttöön virheistä oppimista tukeva tietojärjestelmä.

Avoimuus, luottamuksellinen ilmapiiri ja keskustelu mahdollistavat virheistä oppimista. Johtajat ovat avainasemassa sekä oppimista tukevan ilmapiirin luomisessa että oppimisprosessin vastuuttamisessa. Virheistä syyllistäminen estää oppimista ja vaikeuttaa niiden todellisten syiden selvittämistä. Virheiden esiin tuomista ja tiedon siirtämistä voidaan helpottaa tietojärjestelmän avulla.

Tutkimuksen mukaan johtotason ja työntekijätason odotukset eivät aina kohtaa kun tarkastellaan kenellä on vastuu virheistä oppimisesta. Työntekijätasolla nähdään, että johdon tehtävänä on tarttua virheisiin. Johtotasolla puolestaan koetaan virheistä oppimisen tapahtuvan työntekijätasolla.

- Työntekijätasolla myös usein priorisoidaan työn nopeaa jatkamista virheen syiden selvittämisen sijaan. Työntekijöiden on lisäksi vaikea hyväksyä omia virheitään. Tämä saattaa johtaa selittelyyn oppimisen sijaan, Kinnunen toteaa.

Ensimmäiseksi terveydenhuollon vaikuttajaksi Mediuutiset valitsi palvelujohtaja Pekka Tuomolan, joka vastaa Helsingin Diakonissalaitoksen huume- ja mielenterveystyöstä. Listalla viidentenä on kansanedustaja, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Marina Kinnusen väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?