KTT Liisa Mäkelälle dosentin arvo

Uutisen oletuskuva
Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu on myöntänyt KTT Liisa Mäkelälle 26.8.2014 johtamisen dosentin arvon, alana Kansainvälinen henkilöstöjohtaminen ja kansainväliset työurat.

Mäkelä työskentelee Suomen Akatemian tutkijatohtorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä. Mäkelä on väitellyt vuonna 2009 ja julkaissut tutkimustaan sekä kansallisilla että kansainvälisillä foorumeilla.

Yliopistolain mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Mitä mieltä olit jutusta?