Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus KOTT 2021

Kolme opiskelijaa kampuksella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kela toteuttavat helmi-huhtikuussa laajan kyselyn korkeakouluopiskelijoille heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Tällä viikolla 10 000 opiskelijaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista saa sähköpostitse kutsun osallistua Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus KOTT 2021 -kyselyyn. Osallistujat on valittu satunnaisotoksella.

Tutkimus selvittää opiskelijoiden terveyttä, opiskelukykyä ja palvelutarpeita sekä koronaepidemian vaikutuksia hyvinvointiin. Kysely oli tarkoitus toteuttaa vuosi sitten, mutta se siirtyi koronaepidemian ja siitä johtuvien poikkeusolojen vuoksi.

Tulosten avulla kehitetään etenkin opiskelijoiden terveyspalveluita, mutta myös esimerkiksi liikuntapalveluita ja opiskelijaruokailua. Tutkimusaineistoja voidaan hyödyntää myös erilaisissa tutkimuksissa.

Kyselytutkimus toteutetaan neljän vuoden välein. Aikaisemmin kyselyn toteutti Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

On tärkeää, että kaikki tutkimukseen kutsutut vastaisivat kyselyyn. Kutsun saanutta henkilöä ei valitettavasti voi korvata toisella henkilöllä.

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan 100 euron arvoisia lippupalvelu Tiketin lahjakortteja yhteensä 20 kappaletta.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Uutinen: https://thl.fi/fi/-/thl-n-ja-kelan-tutkimus-korkeakouluopiskelijoiden-hyvinvoinnista-alkaa-10-000-opiskelijaa-saa-sahkopostiinsa-kyselyn
Tutkimuksen verkkosivut: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/korkeakouluopiskelijoiden-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-kott-

Mitä mieltä olit jutusta?