Korkeakouluopiskelijat voivat nyt maksaa vuoden 2022 terveydenhoitomaksun Kelalle

Kansaneläkelaitos - the Social Insurance Institution of Finland
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Maksun suuruus on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Maksun voi maksaa jo nyt.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Koko kalenterivuoden eli kevät- ja syyslukukauden 2022 maksun voi maksaa kerralla. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti.

Maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Kevätlukukauden terveydenhoitomaksu pitää maksaa viimeistään 31.1., jos opiskelija on siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksun voi maksaa OmaKelassa. Jos se ei ole mahdollista esimerkiksi siksi, että opiskelijalla ei ole suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksia, maksun voi maksaa tilisiirtona. Kelan verkkosivuilla on ohjeet, miten terveydenhoitomaksu maksetaan.

Opiskelijan täytyy maksaa maksu, vaikka hän valmistuisi kesken lukukauden. Opiskelija saa käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluita sen lukukauden loppuun asti, jolle hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi, vaikka valmistuisi kesken lukukauden. Opiskeluterveydenhuollon palveluista kerrotaan YTHS:n verkkosivuilla.

Maksu täytyy maksaa ajoissa

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela lähettää muistutuksen. Jos opiskelija maksaa terveydenhoitomaksun eräpäivän jälkeen, hänen täytyy maksaa myös 5 euron viivästymismaksu.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?