Kolumni: Yrittäjyys osana hyvää työelämää

Katja Rajala

Monesti työelämästä puhuttaessa käydään kielteisesti sävyttynyttä keskustelua. Työtä ei ole tai sitä on tarjolla liikaa, on työuupumista, työpaikkakiusaamista, osaavan työvoiman puutetta, kohtaanto-ongelmaa ja yleistä resurssien niukkuutta. Kaikki vakavia ja oikeasti työelämään liittyviä haasteita.

Yrittäjyys tarjoaa osaltaan mahdollisuuden muokata oman näköistä työelämää. Olen toiminut yrittäjänä 26 vuoden ajan. Yritystoiminta on välillä vaihtunut ja huomaan olevanikin eräänlainen sarjayrittäjä. Oma näkökulmani työelämään on muokkaantunut vahvasti yrittäjyyden sävyttämänä. Vuosiin on mahtunut raskaita epäonnistumisen vaiheita, jolloin olen ajatellut, ettei koskaan enää, kunnes sitten taas kuitenkin. Sinnikkyys ja yritteliäisyys on ollut myös palkitsevaa ja olen saanut iloita onneksi myös onnistumisista.

Olen lisäksi toiminut jo yli kymmenen vuoden ajan yrittäjien edunvalvonnan eri rooleissa. Tämä on avannut erinomaisen näköalapaikan eri toimialojen pk-yrityskenttään. Eri alojen yrittäjät ovat tulleet tutuiksi, ja kohtaamisissa keskusteltavaa löytyykin nopeasti, sillä yrittäjyys yhdistää. Yrittäjä ymmärtää toista yrittäjää ja voi jopa tuoda merkittävää vertaistukea yritystoiminnan pyörittämiseen ja työssä jaksamiseen.

Yrittäjien keskustelut omaan työhön liittyen ovat sävyltään pääsääntöisesti positiivisia ja innostavia, vaikeuksista huolimatta. Keskustelun energia on käsin kosketeltavaa. Tätä samaa yrittäjille ominaista, ratkaisukeskeistä ja mahdollisuuksien siivittämää tulevaisuuden näkyä voisi laajentaa yleisemminkin työelämän keskusteluihin. Ei ole yhdentekevää millaisen työelämänkuvan maalaamme tuleville sukupolville.

Yhteiskuntamme haasteet vaikuttavat siihen, että pk-yrityksiltä odotetaan kasvua ja paljon kaivattuja työpaikkoja lisää. Tilastollisestihan uudet työpaikat syntyvät juuri pk-yrityksiin. Näille yrityksille työntekijän palkkaaminen on iso panostus ja hyvästä työntekijästä halutaan pitää kiinni.

Pääsääntöisesti pk-yrityksissä työssä viihdytään hyvin, ja omaan työhön liittyviin asioihin on mahdollisuus vaikuttaa. Työroolit ovat monipuolisia ja työ itsenäistä. Laaja-alainen osaaminen on eduksi, sillä meidän on kyettävä hahmottamaan kokonaisuuksia ja olemaan yhteistyökykyisiä. Itse olen valmistunut Vaasan yliopistosta hallintotieteiden maisteriksi. Yrittäjänä olen hyötynyt opinnoista, sillä ne ovat tuoneet laajempaa yhteiskunnallista ymmärrystä siihen toimintaympäristöön, missä yritykset toimivat. Kuntayhteistyö, päätöksentekoprosessien ja lainsäädännön ymmärtäminen on yllättävän tärkeää monelle yrittäjälle.

Minua on kiehtonut yrittäjyyden olemuksen kokonaisuuden syvempi avaaminen ja se, miten yrittäjänä jaksetaan vuodesta toiseen pitkäjänteisesti yhdistäen elämän eri roolit. Kirjoitankin parhaillaan kirjaa aiheesta.

Yrittäjäkään ei ole suojassa työuupumukselta, tai muilta elämän kriiseiltä. Tällöin elämän kokonaisuus ja tasapaino eri roolien välillä, vaikuttaa suoraan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Työelämä muuttuu ja uskon, että yrittäjyyden eri muodot tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä isommassa roolissa.

Katja Rajala
Yrittäjä, toimitusjohtaja, Innopop Oy
Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja
Vaasan yliopiston alumni

Mitä mieltä olit jutusta?