Käyttäjälähtöinen innovointi osaksi tuotekehitystä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston SC-Research-tutkimusyksikön vieraina on 29.-31.8. tutkijoita Kiinan tiedeakatemiasta. Vierailu liittyy SC-Researchin NOMAD-tutkimushankkeeseen (User-driven Service Innovation and Co-creation Management).
Dr. Wang Yanmin ja professori Martin Mayer

Kolmivuotisessa hankkeessa tarkastellaan käyttäjälähtöisten innovaatioiden luonnetta, sitä mikä niitä edistää tai hidastaa sekä toiminnan johtamista.

– Lisäksi tutkimme, miten tuotepalvelukokonaisuuksien aineettomat arvot, kuten brändi ja design, kaupallistetaan ja muutetaan kestäväksi pääomaksi, kertoo hankkeen ja SC-Researchin johtaja Jari Kuusisto.

– Suomessa on huomattavasti kehittyneempi innovaatiopolitiikka kuin Kiinassa. Suomalaiset yritykset myös ottavat mallia toisiltaan, miten soveltaa käyttäjälähtöistä innovointia omassa tuotekehityksessään. Myös käytetyt menetelmät kehittyvät.

Hankkeessa on tehty käyttäjälähtöistä innovaatiotutkimusta myös Kiinassa. Tutkija Dr. Wang Yanminin mukaan sekä kehitys- ja tutkimustoiminta että käyttäjälähtöinen innovointi on Kiinassa vasta aluillaan. Esteenä ovat kuluttajien, yritysten ja poliittisen tason asenteet.

– Tutkimustemme mukaan kuluttajat haluavat olla mukana, vaikkeivät aina tiedäkään mitä haluavat. Yrityksen tulee päättää millä keinoin ja millä tasolla käyttäjät osallistetaan tuotekehitykseen mukaan, Yanmin kertoo.

Tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön

Fidipro-professori Martin Mayer pitää tärkeänä tutkimustulosten käytännön soveltamista. Hankkeessa ilmestyvässä kirjassa Capturing the Innovation Opportunity Space – New Business Models through Open and User Innovation yhdistyvät sekä tieteelliset tutkimustulokset että käytännön yrityscaset.

Viime vuonna aloitettu tutkimus toteutetaan yhteistyössä laajan, eri toimialoja edustavan yritysryhmän kanssa, johon tällä hetkellä kuuluvat mm. Rautaruukki Oyj, UPM Oyj ja Atria Suomi Oy.

Tutkimusaineistoa kerätään Suomessa ja ulkomailla toteutettavien haastattelujen, kyselytutkimusten, kansainvälisen benchmarking-tutkimuksen ja edelläkävijäyrityksistä laadittujen case-tutkimusten kautta. NOMAD-hankkeen budjetti on 1,92 miljoona euroa. Hankkeen päärahoittajana on Tekesin Fidipro-ohjelma.

Sc-Researchin verkkosivut

Mitä mieltä olit jutusta?