KAUTE-säätiöltä apurahaa Vaasan yliopiston tutkijoille

Uutisen oletuskuva
KAUTE-säätiö on myöntänyt apurahaa Vaasan yliopiston tutkijoille. Kevään haussa säätiö myönsi rahoitusta 66 tutkijalle ja hankkeelle, yhteensä 750 000 euroa. Apuraha myönnettiin 18 % hakijoista.

Yliopistonlehtori, KTT Maria Järlströmin tutkimus Ekonomit työuralla – Persoonallisuus ja uraorientaatiot uraliikkuvuuden ja uramenestyksen selittäjänä sai 22 000 euroa. Uraliikkuvuus on yksi tämän päivän ilmiöistä työelämässä. Vaikka se on usein vapaaehtoista, yhä useammin liikkuminen tapahtuu pakotettuna esimerkiksi henkilöstövähennyksistä johtuen. Uraliikkuvuuden myötä myös uramenestyskäsitykset muuttavat muotojaan. Perinteinen uramenestyskäsitys nojaa pitkälti uratikkailla kiipeämiseen kun taas ns. ”uusi urakäsite” korostaa enemmän yksilön subjektiivista uramenestyskokemusta, joka voi liittyä esimerkiksi uuden oppimiseen, työn ja elämän yhteensovittamiseen ja työtyytyväisyyteen.

– Tarkastelen persoonallisuuden ja uraorientaatioiden yhteyttä sekä uraliikkuvuuteen että uramenestykseen. Kyseessä on paneelitutkimus, jossa seurataan samoja henkilöitä ekonomiopiskelijasta lähtien.  Nyt rahoitetaan tutkimuksen kolmatta vaihetta, jossa tutkimuksen kohteena ovat noin 40-vuotiaat ekonomit, joilla on jo työuraa takanaan, Järlström kertoo.

Projektitutkija, KTM Susanna Kultalahti sai 6 000 euroa väitöskirjatyöhön Understanding Generation Y – Implications for Finnish working life. Väitöskirja tarkastelee Y-sukupolvea motivaation ja esimiestyön näkökulmista. Tutkimukseen liittyy kiinteästi myös se, miten Y-sukupolven tulkinnat ja käsitykset työelämästä vaikuttavat henkilöstöjohtamiseen.

– Y-sukupolvesta on sanottu mm., että he ovat itsekkäitä eivätkä sitoudu organisaatioon. Tutkimukseni valossa tilanne ei kuitenkaan näytä niin dramaattiselta. Y-sukupolvi kyllä sitoutuu, mutta sitoutumisen kohde voi olla organisaation sijaan työtehtävä tai työyhteisö. Myös Y-sukupolvi arvostaa samoja asioita kuin muun ikäiset, kuten joustavuutta, mielekästä työtä, esimiehen tukea, mahdollisuutta yhdistää työ- ja yksityiselämä, mutta he esittävät ajatuksensa selkeämmin ja ”kovaäänisemmin”, kuin mihin työpaikoilla on totuttu.

KAUTE-säätiön tehtävänä on parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä tukemalla kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö myöntää apurahoja edustamiensa tieteenalojen opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.

Mitä mieltä olit jutusta?