Kansainväliset osaajat halutaan pitää Vaasan seudulla – uusi uraohjelma auttaa puolisoita työllistymään

Image
Vaasan yliopisto koordinoi puoliso-ohjelmaa, joka auttaa Vaasan seudulle muuttaneiden kansainvälisten työntekijöiden ja opiskelijoiden puolisoita kotiutumaan. Nyt ohjelmassa aloitetaan Career Club -toiminta, jonka tavoitteena on auttaa puolisoita löytämään oma paikkansa suomalaisesta työelämästä. Kahdeksan viikon ryhmävalmennuksessa puolisot saavat tietoa ja ymmärrystä suomalaisesta rekrytointikulttuurista ja pääsevät verkostoitumaan työnantajien kanssa.

Tapaamiskerroilla käsitellään muun muassa omien uratavoitteiden määrittelyä, erilaisten yritysten rekrytointiprosesseja, verkostoitumista ja yrittäjyyttä. Mukana on asiantuntijoita yrityksistä ja organisaatioista, esimerkiksi Wärtsilästä, ABB:ltä, Startiasta ja Kempowerista.

– Olemme kiitollisia rohkeasti mukaan lähteneille yhteistyökumppaneille. Yhdessä voimme auttaa kansainvälisiä perheitä löytämään oman paikkansa Vaasan seudulta, ja auttaa työnantajia ja osaajia kohtaamaan toisensa, kertoo puoliso-ohjelman projektipäällikkö Lukumanu Iddrisu Vaasan yliopistosta. 

Vaasan seudulle saapuu vuosittain satoja kansainvälisiä osaajia töiden tai opintojen perässä – moni perheensä kanssa. On huomattu, että puolison viihtymisellä ja työllistymisellä on iso merkitys osaajien pysymiseen seudulla. Siinä missä työntekijälle tai opiskelijalle syntyy ammatillisia verkostoja osana opintoja tai työhön perehtymistä, kotiin jäävälle puolisolle vastaavien verkostojen luominen on haastavampaa, vaikka taustalla voi olla korkeakoulututkinto ja oman alan työkokemusta ulkomailta. Puoliso-ohjelma käynnistettiinkin lokakuussa 2022 vastaamaan sekä ammatillisen että sosiaalisen verkostoitumisen tarpeeseen. 

Ensimmäisenä vuonna ohjelmassa keskityttiin yhteisön luomiseen – muun muassa kuukausittaiset tapaamiset, koko perheelle suunnatut tapahtumat ja Ravilaakson yhteisöllinen puutarha ovat tuoneet puolisoita yhteen – yhteisöön on tällä hetkellä ilmoittautunut jo 175 jäsentä. Nyt alkava Career Club -toiminta on uusi avaus sosiaalisen toiminnan rinnalle ja keskittyy selvästi ammatilliseen kehitykseen. Ensimmäisellä kierroksella mukana on 12 korkeakoulutettua puolisoa, joille oman uran rakentaminen Suomessa on ajankohtaista. Ensimmäisen pilottikierroksen jälkeen Career Clubin on tarkoitus toistua useamman kerran vuoden aikana.

Puoliso-ohjelma hyödyttää Vaasan seudun työnantajia

Työnantajille puoliso-ohjelma on hyödyllinen kahdella tapaa. Se auttaa työnantajia löytämään potentiaalisia työntekijöitä jo Vaasan seudulla asuvista kansainvälisistä osaajista. Lisäksi se auttaa työnantajia, joilla jo on kansainvälisiä työntekijöitä, sitouttamaan työntekijöitään Vaasan seudulle.

– Me Wärtsilässä näemme monimuotoisen ja monikulttuurisen työyhteisömme rikkautena. Tänä päivänä työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan monille aloille muuttoliikettä. Monet asiantuntijamme ovat muuttaneet Suomeen ja esimerkiksi Vaasaan juuri tarjoamiamme työmahdollisuuksien ansiosta. Perheenjäsenten ja puolisoiden työllistyminen on hyvin tärkeää asiantuntijoiden viihtyvyyden ja työsuhteiden pysyvyyden vuoksi. Valtava mahdollisuus on myös puolisoiden tuoma osaaminen sekä asiantuntijuus omalta alaltaan. Aina työpaikkaa ei löydy molemmille yhtä aikaa, mutta puoliso-ohjelmaan osallistumalla toivomme voivamme tuoda tietoutta Wärtsilän tarjoamista työmahdollisuuksista sekä tutustua motivoituneisiin asiantuntijoihin. Voimme näin myös omalta osaltamme olla lisäämässä alueelle juurtumista ja verkostojen luomista puolisoille. Meille tärkeää on tutustua ihmisiin, työmahdollisuuksistamme kiinnostuneisiin henkilöihin sekä jakaa tietoutta myös paikallisesta työkulttuurista, kertoo henkilöstöpäällikkö Heli Pakkanen Wärtsilästä.

Tietolaatikko

Kansainvälisiä osaajia tuetaan monin keinoin

Vaasan yliopisto pyrkii monin toimin edistämään kansainvälisten osaajien työllistymistä Vaasan seudulle ja siten vastaamaan seudun osaajatarpeisiin. Yliopisto tekee yhteistyötä Vaasan kaupungin, muiden korkeakoulujen ja alueellisten toimijoiden kanssa, jotta kansainväliset osaajat saadaan jäämään Vaasan seudulle. Puoliso-ohjelman lisäksi yliopisto tarjoaa korotettua harjoittelutukea kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin ja kehittää yrityskummitoimintaa, joka tuo paikallisen työelämän yhä kiinteämmäksi osaksi kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia. Lisäksi Vaasan yliopisto on myös vuodesta 2022 asti ollut yksi SIMHE-korkeakouluista, jotka tarjoavat muun muassa maksutonta uraohjausta korkeakoulutetuille ja korkeakouluopinnoista kiinnostuneille maahanmuuttajille.

Mitä mieltä olit jutusta?