Kandipalaute-kyselyn palkinnot jaettiin Luotsissa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto jakoi tänään omille opiskelijoilleen valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn vastanneiden kesken arvotut palkinnot.

Pääpalkintona arvotun iPad-tabletin voitti humanistisen kandidaatin tutkinnon suorittanut Emmi Hautala. Kymmenelle muulle arvonnassa voitta­neelle jaettiin yliopiston hupparit.

– Kandipalaute-kyselyn vastausprosentti oli yliopistossamme 36, kun koko maan keskiarvo oli 43. Vastausprosentti oli viimekeväistä kyselyä parempi, mutta toki pyrimme seuraavalla kerralla nostamaan sitä entisestään, opintoasiain johtaja Anja Britschgi sanoo.

Palautteella vaikutus myös yliopiston rahoitukseen

Kaksi kertaa vuodessa toteutettavan Kandipalaute-kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta koulutuksesta kandidaatin tutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta. Opiskelijoilta itseltään saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä. Lisäksi yliopisto saa palautteen kautta vertailuaineistoa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

– Opiskelijoiden tyytyväisyys tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan myös yliopiston saamaan ra­hoitukseen: Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelman mukaan vuodesta 2015 lähtien noin kolme prosenttia yliopistojen vuosittaisesta perusrahoituksesta jaetaan opiskelijapalautteen pe­rusteella, Britschgi kertoo.

– Siksi opiskelijoilta saamamme palaute on ensiarvoisen tärkeää.

Kehitysehdotuksia palautteen kautta

Kandipalaute-kyselyn tulokset saadaan joulukuussa, minkä jälkeen ne on tarkoitus koota ja an­taa eri tiedekuntien opinnoista vastaaville elimille sekä yliopiston opintoasioille kehitettäviksi. Vastauksista nähdään, miten tyytyväisiä opiskelijat ovat koulutukseensa, opiskelupaikkaansa ja yliopistoon ylipäätään.

– Kyselyyn vastaamalla opiskelija saa tuntea vaikuttavansa itse yliopiston kehitykseen. Opiske­lijan toivomat kehitysehdotukset saatetaan myös laittaa käytäntöön jo hänen myöhempien opintojensa aikana, opintoasiain suunnittelija Sannakaisa Holmlund huomauttaa.

Mitä mieltä olit jutusta?