Kampuskehitys käynnistyi Tritonian tornin remontilla – auditoriot uusitaan kesällä

Uutisen oletuskuva
Yliopiston kampuksella on käynnistynyt iso kampuskehityshanke, jonka tavoitteena on rakentaa vireä ja vetovoimainen kohtaamispaikka kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään rakennusten ja tilojen uudistamiseen. Tritonia-rakennuksesta tulee uusi päärakennus, ja Tervahovi-rakennuksesta opiskelun talo. Tavoite on, että opiskelijat ja henkilöstö ovat saaneet uudet tilat käyttöönsä vuoden 2023 loppuun mennessä.
Kampuksen uudistaminen käynnistyi Tritonian tornin remontilla joulukuussa. Kuva: Riikka Kalmi

Rakennustöiden ensimmäinen vaihe käynnistyi joulukuussa Tritonia-rakennuksen torniosan uudistamisella. Torniin tulee tiloja henkilökunnalle, ja sen on tarkoitus olla käyttövalmis toukokuussa 2020.

Ensi kesänä toteutetaan Levón- ja Wolff-auditorioiden remontti. Remontin on suunniteltu alkavan toukokuussa, ja salien pitäisi olla taas käytössä syyskuun alussa.

Remontista johtuvat mahdolliset haitat talon toimintaan pyritään minimoimaan niin, että arki sujuu mahdollisimman sujuvasti. Auditorioiden suunnitteluun on perustettu ad hoc -ryhmä, joihin on valittu myös kaksi opiskelijaedustajaa.

Tiedekirjasto Luotsiin

Tulevaisuudessa tiedekirjasto tulee siirtymään Luotsi-rakennukseen. Remontin aikataulu on vielä hyvin alustava, mutta suunnitelmien mukaan remontti toteutettaisiin loppuvuodesta 2020 ja jatkuisi syksyyn 2021 saakka. Kirjastojen suunnitteluun on myös oma ad hoc –ryhmänsä, joka on vielä perustusvaiheessa. Tämän ryhmän kokoonpano sekä opiskelijaedustus ilmoitetaan myöhemmin.

Tervahovi-rakennuksesta on suunnitelmissa tehdä opiskelijoiden talo. Tämä tarkoittaa sitä, että myös ainejärjestötilat on tarkoitus saada saman katon alle parempiin tiloihin tulevaisuudessa.

Kampuksen tulevaisuuteen voi vaikuttaa

Joulukuussa järjestettiin opiskelijoille kampushankkeeseen liittyen Learning Café, jossa opiskelijoiden oli mahdollista päästä vaikuttamaan ja keskustelemaan kampuksen tulevaisuudesta pizzan äärellä. Teemoina olivat mm. kestävä kehitys, avoimet innovaatiot, yrittäjyys kampuksella sekä fyysiset ja digitaaliset tilat. Tilaisuuden järjesti InnoLabin tutkijatiimi.

Kampushankkeessa on luotu useita työryhmiä, joiden tehtävänä on tuoda eri sidosryhmien näkemyksiä esiin kampuksen suunnittelussa. Jokaisessa näistä työryhmästä ja ad hoc -ryhmästä on myös opiskelijaedustajia, jotka pitävät huolen, että opiskelijoiden tarpeita kuullaan uusissa tiloissa.

Uudet tilaratkaisut -ryhmä suunnittelee uusia tiloja sekä niiden toiminnallisuutta. Toimintojen sijoittaminen -ryhmä puolestaan miettii sitä, minne nämä uudet ratkaisut sijoitetaan. Ryhmien kokoonpanot ovat seuraavat:

UUDET TILARATKAISUT -TYÖRYHMÄ:

- Hannu Piekkola, professori
- Timo Vekara, professori –professorien varalla Marko Kohtamäki
- Mona Enell-Nilsson, tutkijatohtori (viestintä) –VYLL
- Katja Sirviö, projektitutkija (tekniikka) -VYTY
- Ove Ritola, asiantuntija, IT
- Tiina Jokinen, assistentti, Lähipalvelut (Tervahovi)
- Annalotta Järvinen, opiskelija
- Vilma Viertola, opiskelija

ERI TOIMINTOJEN SIJOTTAMISTA KÄSITTELEVÄ TYÖRYHMÄ:

- Timo Vekara, professori
- Liisa Mäkelä, professori –professorien varalla Riitta Viitala
- Tiina Sorvali, yliopistonlehtori, Kielikeskus Linginno - VYLL
- Niklas Lundström, tutkijatohtori, Johtaminen
- Nina Nässlin, OOP, päällikkö
- Anu Koskiahde, asiantuntija, Yhteiset palvelut
- Emmi Nuutila, opiskelija
- Marianne Rinne, opiskelija

Kampuskehityksestä viestitään jatkossa uutisissa kuukausittain.

Mahdollisia kysymyksiä voi lähettää kampushankkeen sähköpostiin: kampushanke@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?