Ilmastoviisasta asumista lähiöihin ja maaseudulle – yliopisto sai merkittävän Suomen Akatemian STN-rahoituksen

Henna Syrjälä Vaasan yliopiston kampuksella
Vaasan yliopisto on saanut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksen tutkimushankkeelle, joka edistää rakentamisen ja asumisen oikeudenmukaista ja kestävää muutosta kohti vähähiilisyyttä erityisesti kaupunkilähiöissä ja maaseudun syrjäseuduilla.

Markkinoinnin yliopistotutkijan Henna Syrjälän mukaan hankkeessa pyritään ratkaisemaan toisiinsa kytkeytyviä ilmastollisia ja yhteiskunnallisia haasteita.

– Suomalaisessa asuntokannassa suurimmat asumiseen liittyvät päästöt tulevat etenkin maaseudun taloista ja kaupunkien 60–70-luvun lähiöistä. Näillä samoilla alueilla asuu väestöryhmiä, kuten ikääntyneitä, työttömiä ja maahanmuuttajia, jotka kamppailevat epätasa-arvon ja sosiaalisen siiloutumisen ongelmien kanssa, sanoo kuluttajatutkimukseen erikoistunut Syrjälä.

Vaasan yliopiston lisäksi DECARBON-HOME-tutkimuskonsortiossa ovat Helsingin yliopisto (konsortion johtaja), Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke ja Tallinnan teknillinen yliopisto.

Akatemian STN-rahoitus hankkeelle on 3,8 miljoonaa euroa kolmelle vuodelle, josta Vaasan yliopiston osuus on runsaat 553 000 euroa. Hanke on osa STN:n Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE) -tutkimusohjelmaa.

Henna Syrjälä johtaa Vaasan yliopiston hanketta, jossa mukana on markkinoinnin ja viestintätieteiden tutkijoita. Hankkeeseen osallistuvat Syrjälän lisäksi professori Merja Koskela, tutkijatohtori Liisa Kääntä, projektitutkija Eveliina Salmela sekä väitöskirjatutkijoina Charlotta Harju ja Ari Haapanen.

Syrjälän mukaan monitieteisyys ja poikkitieteisyys tekee hankkeesta ja konsortiosta todella kiinnostavan.

– Vaasan yliopistossa tarkastelemme kansalaisten toimijuuksia ilmastoviisaassa asumisessa. Viestinnän näkökulmasta analysoimme diskursseja mediassa ja sosiaalisessa mediassa, miten esimerkiksi ilmastonmuutosmyönteisyys ja -kielteisyys näkyvät, ja kuinka nämä diskurssit rakentavat ymmärrystä ilmastoviisaasta asumisesta, sanoo Syrjälä.

– Kuluttajatutkimuksen näkökulmasta puolestaan teemme laadullista tutkimusta siitä, miten asumisen käytännöt rakentuvat ihmisten arjessa. Tarkastelemme esimerkiksi sitä, miten energiatehokkuuteen riittyvät remontit ja korjausrakentaminen ovat sidoksissa kuluttajien moniin elämänalueisiin.

Tutkimuksen lisäksi kansalaisille ja yhteisöille halutaan luoda voimaannuttavia työkaluja ilmastoviisaaseen ja vähähiiliseen asumiseen. Tarkoituksena on muun muassa tehdä pelillistetty sovellus, jonka avulla voi tehdä vertailuja erilaisista vaihtoehdoista.

DECARBON-HOME -tutkimuskonsortio keskittyy hankkeessa kansalaisten toimijuuden lisäksi myös ennakkoehtoihin ja rajoitteisiin ilmastoviisaiden asumisratkaisujen omaksumiselle suhteessa yhteiskunnalliseen ja alueelliseen eriytymiseen, arvoihin ja asenteisiin, ilmastoviisaiden asumisen työkalujen ja ratkaisujen yhteiskehittämiseen sekä kansalaisten toimijuuden vahvistamiseen vähähiilisyyskokeiluissa ja politiikan yhteissuunnittelussa.

Lisätiedot

Dosentti, yliopistotutkija Henna Syrjälä, Vaasan yliopisto,  henna.syrjala (@) uwasa.fi, puh. 029 449  8483

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston CLIMATE-tutkimusohjelma: https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/climate/

Mitä mieltä olit jutusta?