Hiilidioksidin talteenotto jäte-energia-alalla

Uutisen oletuskuva
Jäte-energiatuottajat tuottavat Suomessa karkean arvion mukaan noin 1,5 megatonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, joista fossiilisten hiilidioksidipäästöjen määrä on vajaa puolet. Vaikka jäte-energialaitosten hiilidioksidin päästömäärät ovat selkeästi pienempiä kuin esimerkiksi teräs- ja sementtiteollisuudessa, on niillä keskeinen rooli päästöjen vähentämisessä omalla toimialallaan.

Kansainvälisen energiajärjestön mukaan hiilidioksidin talteenottoa pidetään yhtenä tärkeimmistä yksittäisistä vähentämistoimenpiteistä, ja hiilen talteenotto jätteenpoltosta voi poistaa 90 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa otettaessa huomioon nykyiset Euroopassa toimivat laitokset. Tämä edellyttää niin teknisesti kuin taloudellisesti tehokkaiden talteenotto-tekniikoiden kehittämistä.

Eri puolilla maailmaa on meneillään useita mielenkiintoisia kehityshankkeita ja pilotteja, joissa kehitetään ja testataan jätteenpolttolaitoksiin soveltuvia hiilidioksidin talteenottoteknologioita. Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalusta ja Westenergy kävivät tutustumassa Oslossa sijaitsevaan Fortumin pilottilaitokseen, sekä Fortumin ja sen yhteistyökumppaneiden laajempaan hankkeeseen hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyen. Joel Songokin englanninkielisessä artikkelissa kerrotaan aiheesta tarkemmin.

VEBIC kehittää ymmärrystä suomalaisten jäte-energialaitosten näkemyksistä ja tavoitteista hiilidioksidin talteenottoon liittyen Business Finlandin rahoittamassa CEE4WES-hankkeessa.

Lisätiedot

Tutkija Joel Songok: joel.songok@uwasa.fi, tel. + 358 29 449 8114
Projektipäällikkö Karita Luokkanen-Rabetino: klr@uwasa.fi, tel. +358 29 449 8183

Mitä mieltä olit jutusta?