Helka Kalliomäki innovaatiopolitiikan apulaisprofessoriksi

Helka Kalliomäki apulaisprofessori Vaasan yliopisto
Filosofian tohtori Helka Kalliomäki on nimitetty Vaasan yliopiston innovaatiopolitiikan apulaisprofessoriksi johtamisen akateemiseen yksikköön. Kyseessä on viiden vuoden määräaikainen tenure track -tehtävä, joka tarjoaa mahdollisuuden edetä arviointien kautta suoraan professoriksi. Tehtävä on kytketty yliopiston InnoLab-tutkimusalustaan.

Kalliomäen mukaan kaupungit ovat keskeisiä innovaatiopoliittisia toimijoita.

– Olen kiinnostunut siitä, miten kaupungit ja julkinen sektori voivat laaja-alaisesti kehittää innovaatiopolitiikkaa ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöjä, sanoo Kalliomäki.

Hän näkee, että kaupunkikehittämisen ja innovaatiopolitiikan rajat ovat hämärtymässä.

– Erilaiset strategiset kaupunkikehittämishankkeet ovat tämän päivän avoimuuteen ja yhteistyöhön perustuvan innovaatiopolitiikan kärkiä sekä kaupunkien kilpailukyvyn vetureita.

Kalliomäki on toiminut kuluneen vuoden aluetieteen tutkijatohtorina Vaasan yliopistossa ja tätä ennen useita vuosia tutkijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän väitteli Turussa filosofian tohtoriksi vuonna 2012 maantieteen alalta – väitöskirjan aiheena oli kaupunkien väliset kehittämiskäytävät.

Hän on tehnyt etenkin strategiseen kaupunkikehittämiseen liittyvää tutkimusta, jolla on suora kytkös innovaatiopolitiikkaan. Turun yliopistossa hän oli mukana kehittämässä Turun kaupunkitutkimusohjelmaa. Ohjelmassa paitsi tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta, myös tuotetaan työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja edistetään yliopiston ja kaupungin yhteistyötä.

Vaasa voisi ottaa oppia Turun Tiedepuistosta

Kalliomäki puhuu siitä, kuinka Turussa Tiedepuistoalue on nostettu menestyksekkäästi kaupungin keskeiseksi kehittämishankkeeksi. Tiedepuistossa toimii useita korkeakouluja, satoja yrityksiä ja yliopistollinen keskussairaala. Tiedepuistossa on opittu tekemään yhteistyötä, ja toimijoilla on yhteiset tavoitteet. Samaa hän toivoisi Vaasaan.

– Myös Vaasassa yliopistokampuksen kehittämisprojektin voisi nostaa kaupunkikehittämisen strategiseksi kärkihankkeeksi ja nähdä sen laaja-alaisen innovaatiopolitiikan välineenä, joka toisi toimijat laaja-alaisesti yhteen. Yliopisto ja kaupunki voisivat hyötyä enemmän toisistaan!

Kaupunki voisi Kalliomäen mukaan omassa ulkoisessa viestinnässään vahvistaa viestiä siitä, että yliopistokampus on alue, johon satsataan.

Vaasan kaupunki voisi olla myös se taho, joka nivoisi strategisesti ja viestinnällisesti yhteen eri toimijoiden kampushankkeita ja kokonaisuuksia kaupungissa, jotta ne eivät näyttäytyisi niin erillisinä toisistaan.

Palkittu opettaja, monitieteinen ja verkostoitunut tutkija

Uudessa tehtävässään Kalliomäki etenkin tutkii, mutta aikaa tulee riittämään myös aluetieteen opetukseen sekä gradujen ja väitöskirjojen ohjaukseen. Kalliomäki on ollut pidetty aluetieteen opettaja Johtamisen akateemisessa yksikössä. Vaasan ylioppilaskunta VYY antoi hänelle tammikuussa 2020 kunniamaininnan opettajana.

Tutkijana hän on tehnyt monitieteistä tutkimusta ja rakentanut, koordinoinut ja johtanut monitieteisiä  konsortiohankkeita. Hän on yhteiskunnallisesti laajasti verkostoitunut ja hänellä on kokemusta alustatyyppisestä työskentelystä Turun yliopistosta.

– Haluan olla edistämässä laaja-alaiseen innovaatiopolitiikkaan liittyvää tutkimusta ja uusia tutkimusavauksia yhteistyössä eri yksiköiden ja alustojen tutkijoiden kanssa, sanoo Kalliomäki.

Lisätiedot

Helka Kalliomäki, apulaisprofessori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8411, sähköposti helka.kalliomaki (ät) uwasa.fi

Image
- Kaupunkikehittämisen ja innovaatiopolitiikan rajat ovat hämärtymässä, sanoo Vaasan yliopiston uusi innovaatiopolitiikan apulaisprofessori Helka Kalliomäki. Kuva Riikka Kalmi
Tietolaatikko

FAKTA

Nimi: Helka Kalliomäki
Syntynyt: 1982 Oulussa
Koulutus: FM (maantiede) Oulun yliopisto, 2007 ja FT (maantiede) Turun yliopisto 2012
Työura: Tutkimus- ja projektiassistenttina sekä jatko-opiskelijana Oulun yliopistossa, jatko-opiskelijana ja useissa tutkijan ja vanhemman tutkijan tehtävissä Turun yliopistossa.
Asuu: Turussa ja Vaasassa
Perhe: Puoliso ja neljä lasta
Harrastukset: Lukeminen, ulkoilu ja kuntosali
Yllättävää: Innostuu lasten kanssa askartelusta ja värittämisestä

Mitä mieltä olit jutusta?