Hakijamäärä Vaasan yliopistoon kasvoi syksyn haussa

Uutisen oletuskuva
Maanantaina 22.9. päättyneessä korkeakoulujen ensimmäisessä yhteisessä yhteishaussa oli noin 26 000 hakijaa. Vaasan yliopistoon hakijoita oli 630. Hakijamäärä Vaasan yliopistoon nousi viisi prosenttia viime syksystä.

Vaasan yliopisto on ottanut syksyn haussa ainoana korkeakouluna käyttöön niin sanotun ensikertalaisten kiintiön Kauppatieteet-hakukohteessa. Aloituspaikkoja vuoden 2015 tammikuussa alkavaan koulutukseen on 20, joista vähintään 12 on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Ensikertalaiseksi katsotaan sellainen hakija, joka ei ole aikaisemmin suorittanut korkeakoulututkintoa suomalaisessa korkeakoulussa. Ensikertalaisia ovat myös sellaiset hakijat, jotka eivät ole ottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa vastaan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta. Tavoitteena on parantaa ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien asemaa.

Syksyn haussa Vaasan yliopiston opiskelijaksi hyväksytyt saavat opiskeluoikeuden kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Syksyn haussa ovat mukana johtamisen ja organisaatioiden, kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin sekä talousoikeuden koulutusohjelmat.

Korkeakoulut julkistavat opiskelijavalinnan tulokset viimeistään 25.11., ja koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 9.12.

Mitä mieltä olit jutusta?