Haasteena ennakoimattomuus ja pirulliset ongelmat – uutuuskirja avaa johtamista ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiaisen ja yliopistonlehtori Harri Raision
toimittama uutuuskirja Johtaminen kompleksisessa maailmassa avaa kompleksisuusajattelua ja sen soveltamista organisaatioiden arjessa.
Johtaminen kompleksisessa maailmassa -uutuuskirjassa kirjoittajina ovat alan tutkijat, johtajat ja kehittäjät. Kuva: Annastiina Mäki.

Elämme kompleksisessa maailmassa, jossa asiat ja ilmiöt kietoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa odottamattomin tavoin. Vartiaisen ja Raision mukaan ennakoimattomuus, suuret kokonaisuudet ja pirulliset ongelmat haastavatkin nykypäivän johtajat.

Organisaatioissa kohdataan yhä useammin yllättäviä tilanteita, syiden ja seurausten välillä ei näy selvää jatkumoa ja toisinaan asioita tuntuu vain tapahtuvan. Tätä kuilua suunnittelun ja tapahtumisen välillä pyritään kaventamaan kompleksisuusajattelulla. Kompleksisuudella ei tarkoiteta asioiden monimutkaisuutta, vaan niiden kytköksellisyyttä, jota teknologinen kehitys on kasvattanut.

Kompleksisuusajattelun suosion taustalla on muun muassa sosioteknologinen murros, joka on voimistanut asioiden ja toimijoiden riippuvuutta toisistaan ja vaikuttanut merkittävästi elämän eri osa-alueilla. Yksi näkyvä esimerkki tästä on sosiaalinen media, joka on muokannut ihmisen tapoja olla vuorovaikutuksessa tuttujen ja tuntemattomien kanssa.

Vartiainen ja Raisio sanovat, että kompleksisuusajattelun lähtökohtia ovat kokonaisvaltaisuus ja erilaisten riippuvuussuhteiden huomiointi. Tämä haastaa liikkeenjohdon piirissä pitkään eläneet ajatukset johtamisesta jakamalla kokonaisuus pienempiin osiin.

Myös pirulliset ongelmat liittyvät kompleksisessa maailmassa toimimiseen. Ne ovat monitulkintaisia vyyhtejä, jotka monesti synnyttävät uusia ongelmia. Pirulliset ongelmat voivat liittyä esimerkiksi ilmastonmuutokseen, ympäristöongelmiin ja eriarvoisuuteen.

Johtaminen kompleksisessa maailmassa -uutuuskirjassa kirjoittajina ovat alan tutkijat, johtajat ja kehittäjät. Tutkijat sukeltavat kompleksisuusajattelun teoreettiseen perustaan ja tarjoavat suomalaiseen empiiriseen aineistoon tukeutuvia käytännön esimerkkejä sen soveltamisesta. Omia kokemuksiaan johtamisesta kaaoksen reunalla kertovat myös esimerkiksi Sitran entinen yliasiamies Mikko Kosonen, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Touhula Varhaiskasvatuksen Sari Saari sekä muut ammattijohtajat.

– ­Monien johtajien ja asiantuntijoiden mukaan suomalaisen yhteiskunnan toimintamalli pohjautuu vahvasti kompleksisuuden vähentämisen strategiaan. Jotta voitaisiin vastata yhä voimistuvaan kompleksisuuteen, vastedes olisi kuitenkin otettava huomioon myös kompleksisuuden vaalimisen strategiat, sanovat Vartiainen ja Raisio.

**

Pirkko Vartiainen & Harri Raisio (toim.)
Johtaminen kompleksisessa maailmassa. Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen
ISBN 9789523450721
Gaudeamus 2020

Toimittajat

Pirkko Vartiainen, HTT, on sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä.

Harri Raisio, HTT, on yliopistonlehtori Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä ja sosiaalihallintotieteen dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Arvostelukappaleet
lasse.leminen@gaudeamus.fi

Lisätiedot

Pirkko Vartiainen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8349, pirkko.vartiainen@uwasa.fi

Harri Raisio, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8405, harri.raisio@uwasa.fi

Lisätietoa kirjasta Gaudeamuksen verkkosivuilla

9789523450721.jpg

Muut kirjoittajat

Heli Ahonen, FT, kehittäjä, Kehittämisyhtiö Toimiva Oy
Heidi Ahokallio-Leppälä, KT, vararehtori, henkilöstö-ja kehitysjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu
Susanna Gardemeister, VTM, työelämäasiantuntija, Keva
Tom Hanén, ST, kommodori, Suomenlahden merivartioston komentaja, Rajavartiolaitos
Olli-Pekka Heinonen, OTK, pääjohtaja, Opetushallitus
Harri Jalonen, FT, dosentti, johtava yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
Lari Karreinen, VTM, ratkaisukeskeinen fasilitaattori ja valmentaja, Akordi Oy, Osana yhteistä ratkaisua Oy
Sanna Ketonen-Oksi, FT, Senior Advisor, Talent Vectia Oy
Mikko Kosonen, KTT, yliasiamies, Sitra, 2008–2019
Tero Kuorikoski, FT, valmennuskeskuksen johtaja, Liikuntakeskus Pajulahti
Hanna Lehtimäki, KTT, dosentti, professori, Itä-Suomen yliopisto
Juha Lindell, HTT, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto
Niklas Lundström, HTT, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto
Mikko Luoma, KTT, dosentti, Vaasan yliopisto
Antti Mäenpää, HTT, tutkija, Vaasan yliopisto
Annastiina Mäki, FT, KL, johtava konsultti, Psycon Oy
Aleksi Neuvonen, FM, co-founder, Demos Helsinki
Seija Ollila, HTT, dosentti, Master-CSLE, työnohjaaja, SOConsulting
Terttu Pakarinen, TkT, työ- ja organisaatiopsykologi, CompOrganisations
Hanna-Kaisa Pernaa, HTM, tohtorikoulutettava, Vaasan yliopisto
Jatta Pitkänen, KTM, Itä-Suomen yliopisto
Alisa Puustinen, YTT, KTM, dosentti, erikoistutkija, Pelastusopisto
Mikko Rask, FT, dosentti, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto
Sari Saari, eMBA, restonomi, liiketoimintajohtaja, Touhula Varhaiskasvatus Oy
Liisa Virolainen, KTM, MBA, kehityspäällikkö, Valtiokonttori

Mitä mieltä olit jutusta?