Geoenergiatutkimuksen avuksi uusi mittauslaite

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmän geoenergiatutkimus siirtyy uuteen vaiheeseen. Testauksessa on TRT (Thermal Response Test) -vaunu, joka kertoo miten porakaivoon tai lämmönkeräysputkistoon syötetty lämpöenergia siirtyy putkiston ympäristöön.
Projektitutkija Tapio Syrjälä esittelee TRT-vaunun toimintaa Vaasan Västervikissä

Aiemmin porakaivojen ja keruuputkistojen lämpötilajakautumia on tutkittu DTS-menetelmällä (Distributed Temperature Sensing) esimerkiksi Palosaarella yliopistokampuksen parkkipaikan asfalttikentällä.

– Kun käytetään molempia mittausmenetelmiä yhdessä, saadaan erittäin hyvä kuva lämpökaivon luonteesta. Kalliolämpökaivojen käyttö lämmön varastointiin edellyttää tutkimusta siitä, miten hyvin kallioperään siirretty lämpö on palautettavissa takaisin lämpöpumpun avulla, kertoo projektitutkija Tapio Syrjälä.

TRT-vaunun avulla voidaan tutkia erilaisia ja erilaisen lämpökapasiteetin omaavia lämmönlähteitä. Vaunussa tulee olemaan myös mahdollisuus seurata lämmönotosta seuraavia lämpötilamuutoksia sekä tutkia vesistölämmönvaihtimia.

– Tutkimustietoja voidaan hyödyntää muun muassa porakaivokenttien optimoinnissa, energiantuotannossa ja varastoinnissa.

Meneillään olevassa mittauksessa selvitetään vaunun kehitystarpeita ja samalla saadaan tietoa myös mitattavan kaivon ominaisuuksista.

– TRT-vaunu soveltuu hyvin erilaisten geoenergialähteiden tutkimukseen.  Mittausjärjestelmää voidaan soveltaa ainakin vesistön pohjaan eli sedimenttiin upotettavan lämmönsiirtoputkiston ja useita satoja metrejä syvien kalliolämpökaivojen ominaisuuksien mittaamiseen, Syrjälä kertoo.

Mitä mieltä olit jutusta?