Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto jakoi apurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille

Uutisen oletuskuva
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto jakoi 18.5.2014 ennätyssumman apurahoja, yhteensä 966 000 euroa. Vaasan yliopistosta apurahan sai 12 tutkijaa.

KTM Jaana Rahko (22 000 €)
Patentteja, aineetonta pääomaa ja yritysten menestystä käsittelevään väitöskirjatyöhön

FM Jari-Pekka Välimaa (22 000 €)
Tulkkauskäytänteitä käsittelevään väitöskirjatyöhön

KTM Matias Holmqvist (19 000 €)
Strategista teollisen palveluliiketoiminnan kehittämistä ja markkinoiden luomista teollisille palveluille käsittelevään väitöskirjatyöhön

M.A. Roman Kushnir (11 000 €)
Transkulttuuristen identiteettien rakentumista käsittelevään väitöskirjatyöhön

FM Sanna Machaal (11 000 €)
Pörssiyhtiöiden vuosikertomusten suoraa esitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön

DI Juha Mäki (11 000 €)
IFRS:n tunnuspiirteitä ja vaikutuksia Euroopassa käsittelevään väitöskijatyöhön

KTL Johanna Pihlajamaa (11 000 €)
Verkostomateriaalin roolia ja hallintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön

KTM Anni Rajala (11 000 €)
Yritysten välisiä ostaja-toimittajasuhteita käsittelevään väitöskirjatyöhön

FM Terhi Tuokkola (11 000 €)
Intertekstuaalisuutta strategian jalkauttamisprosessissa käsittelevään väitöskirjatyöhön

KTM Linda Lisa Maria Turunen (11 000 €)
Luksusbrändien merkityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön

KTL Arttu Vainio (11 000 €)
Ohjelma-arviointien hyödyntämistä EU:n osarahoittamissa kehittämisohjelmissa Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön

TkT Liandong Zhu (5 000 €)
Cultivating Microalgae in Wastewater for Biofuels Production -teoksen kirjoittamiseen

Mitä mieltä olit jutusta?