Erilaisia näkökulmia saavutettaviin tiloihin – Blended Intensive Programme vei viestintätieteilijät Espanjaan

Image
Kuusi Vaasan yliopiston opiskelijaa saivat mahdollisuuden osallistua Blended Intensive Programme -kurssille Designing public spaces for all: Accessibility, inclusion and gender. Se toi yhteen neljän eri yliopiston opiskelijoita Espanjasta, Romaniasta, Serbiasta ja Suomesta. Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella valitsemansa julkisen tilan saavutettavuutta.

Vaasan yliopistosta mukana oli viestintätieteiden opiskelijoita. Kurssin osallistujat sekoitettiin keskenään ryhmiin, joissa oli opiskelijoita kaikista maista. Espanjasta mukana oli tekniikan opiskelijoita, Serbiasta yhteiskuntatieteilijöitä ja Romaniasta arkkitehtiopiskelijoita. Kurssin aikana opiskelijat pääsivät kansainvälistymisen lisäksi harjoittelemaan yhteistyötaitoja muiden alan opiskelijoiden kanssa.  

Image
Viestintätieteiden yliopisto-opettaja Suvi Isohella.

Viestintätieteiden yliopisto-opettaja Suvi Isohellan mukaan hänen kollegansa Espanjasta otti yhteyttä kurssiin liittyen noin vuosi sitten ja kysyi, kiinnostaisiko häntä lähteä mukaan.

- Kurssiin sisältyi myös viikon mittainen lähijakso, eli se antoi myös mahdollisuuden kansainvälistymiseen. Kaikki eivät pysty viettämään puolta vuotta ulkomailla, joten tämä olisi erilainen vaihtoehto

Lähijakso pidettiin Universitat Politècnica de Catalunya yliopiston tiloissa, jotka sijaitsevat Vilanova i la Geltrússa noin 40 kilometriä Barcelonan ulkopuolella. Ilmoittautuneita tuli Suvi Isohellan mukaan yli kymmenen jo ensimmäisten päivien aikana, ja heistä kuusi opiskelijaa valittiin kurssille.

- Määrä ylitti kaikki odotukset. Olin henkisesti varautunut siihen, että joudumme etsimään opiskelijoita, Suvi sanoo.

Konkreettisia oppeja käytännön kautta

Valitut opiskelijat eri yliopistoista toivat oman alansa tuntemuksen projektiin, ja heidän odotettiin hyödyntävän kaikkien osaamista projektisuunnittelussa. Viestinnän opiskelijat Aino Leveälahti ja Jenna Laine olivat onnekkaita mukaan valittuja.

- Aihe vaikutti mielenkiintoiselta. Lisäksi kurssi tuntui hyvältä mahdollisuudelta tutustua uusiin ihmisiin ja verkostoitua, Jenna kertoo.

Kurssin tavoitteena oli opettaa opiskelijoille projektisuunnittelua englanniksi, poikkitieteellistä yhteistyötä, sekä kulttuurien välistä viestintää ja yhteistyötä.

Image
Viestinnän opiskelijat Aino Leveälahti ja Jenna Laine.

- Kurssi suoritettiin projektityönä, jossa opiskelijat miettivät julkisen tilan saavutettavuutta esteettömyyden, mukaan ottavan suunnittelun ja sukupuolen näkökulmista, Suvi Isohella tarkentaa.

Kurssin toteutustapa oli opiskelijoiden mukaan hyvin käytännönläheinen. Jokainen opiskelija esitti omasta kaupungistaan julkisen tilan, ja opiskelijaryhmät valitsivat ehdotetuista tiloista yhden, jota lähtivät tarkastelemaan. Jokaisessa ryhmässä oli opiskelija siitä maasta, josta ryhmän valitsema tila oli.

Toteutus saa opiskelijoilta kiitosta, ja vastaavanlaisia mahdollisuuksia toivotaan lisää. Konsepti nähdään toimivana ja kehittämisen arvoisena.

- Kurssin idea oli hyvä, ja tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista saada oikea toimeksianto. Jos toimeksianto tulisi julkiselta taholta, se antaisi vieläkin enemmän opiskelijoille, Aino sanoo.

Mitä mieltä olit jutusta?