Ensimmäiset Vaasan yliopiston etämaisterit valmistuivat hyvin arvosanoin – Opiskelijoiden viestiryhmät tsemppasivat ja korvasivat livekontakteja

kauppatieteiden maisteri Tarja Matikka
Ensimmäiset kauppatieteen maisterit valmistuivat Vaasan yliopiston ensimmäisestä täysin etänä suoritetusta ohjelmasta. Digitaalista liiketoiminnan kehittämistä opiskelleiden opiskelumenestys oli mainio, sillä nyt valmistuneet saivat opinnoistaan hyvät tai erinomaiset arvosanat.

Yksi valmistuneista on helsinkiläinen Tarja Matikka, joka kertoo opintojen hyödyttäneen suoraan työntekoa.

− Kaikki kurssit olivat hyödyllisiä, mutta erityisesti projektijohtamiseen liittyvistä asioista oli hyötyä työssäni. Kurssitarjonta oli hyvä ja mielenkiintoinen, välillä oli valinnanvaikeutta, kertoo Tarja Matikka.

Matikka kertoo työskennelleensä opintojen ensimmäisen vuoden suurehkon yrityksen ICT-osastolla projektipäällikkönä.

− Reilu vuosi sitten yrityksessä toteutettiin kuitenkin YT-neuvottelut, ja tätä kautta minulle vapautui aikaa täysipäiväiseen opiskeluun. Tällä hetkellä etsin siis uusia haasteita ja koen, että suoritettu tutkinto on varmasti hyödyksi. 

Kaksivuotinen Digitaalinen liiketoiminnan kehittäminen -maisteriohjelma alkoi syyskuussa 2018. Siihen oli ennätysmäärä hakijoita, joista valittiin koulutukseen nelisenkymmentä.

Koulutuksen pääsisältö oli tietojärjestelmätieteen ja tuotantotalouden opintoja. Opinnot oli jaettu kahteen osaan: projektinhallinnan sekä tietohallinnon ja palvelun osioon.

Matikalla oli ennestään tuotantotalouden insinööri AMK -tutkinto Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Lisäksi hän oli opiskellut Jyväskylän avoimessa yliopistossa kauppatieteitä.

− Tämä Vaasan yliopiston ohjelma taisi tulla vastaan Facebookissa, vaikutti kiinnostavalta ja sopi tavoitteisiini, joten hain ja pääsin. Yhdistelmä tuotantotaloutta ja tietojärjestelmätieteitä vaikutti kiinnostavalta.

Teknostressi tutkimuskohteena

Matikka kertoo innostuvansa uusien asioiden oppimisesta. Myös gradun teko oli mieleistä.

− Olen melko varmasti ns. ikuinen opiskelija. On palkitsevaa ja motivoivaa saada perehtyä erilaisiin teorioihin. Pidin myös gradun teosta. Ohjaus oli hyvää ja riittävää, prosessissa oli riittävästi haastetta ja onnistumisia. Akateemisen tutkimuksen teon opit koen myös hyödylliseksi.

Gradussaan Matikka tutki teknostressiä, josta hänellä oli kokemusta tietojärjestelmäprojektin projektipäällikkönä.

− Teknologian ja yksilön välinen suhde ja kuormitus sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä kiinnostaa. Näillä on vaikutusta muutosvastarintaan, mitä gradussani käsittelinkin. Yksilöt reagoivat teknostressiin hyvin eri tavoin, ja tämä tulisi ottaa huomioon projekteissa.

Gradun nimi on Teknostressi tietojärjestelmien käytössä ja sen vaikutus muutosvastarintaan: fenomenologinen tutkimus toimihenkilöiden kokemuksista.

Tsemppiviestejä ja verkostoitumista

Vaikka opinnot suoritettiin etänä, muihin opiskelukavereihin tutustui opintojen etäpalavereissa ja vapaamuotoisemmin eri viestintäalustoilla.

− Olisi ollut mukava nähdä opiskelukavereita, mutta meillä oli onneksi tsemppi-Whatsapp-ryhmiä ja oma Slack-kanava. Etäilystä huolimatta meillä oli hyvä henki ja tsemppi, Matikka sanoo.

Moni opiskelija oli kokenut ICT-alan ammattilainen, ja Matikka kertoo verkostoituneensa ja oppineensa myös muilta opiskelijoilta.

Koulutusohjelmavastaava, tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen on tyytyväinen etäkoulutuksen ja -opintojen sujumiseen.

− On hienoa, että monet opiskelijat saivat maisteriohjelman hyvin arvosanoin suoritettua.

Vartiaisen mukaan koulutuksen sisältö on suunniteltu vastaamaan ICT-alan tarpeita.

− Koulutuksessa painotettiin projektinhallintaa eri näkökulmista kuten myös palveluiden suunnittelua, tietoturvaa, tietohallintoa ja yritysarkkitehtuuria. Nämä kaikki ovat kriittisiä teemoja ICT-alalla, Vartiainen korostaa.

Etäopetuksen kehittäminen maisteriohjelmaa varten helpotti myös koronan aiheuttamassa uudessa tilanteessa. Vaasan yliopisto suunnitteli opintoja yhdessä muiden yliopistojen kanssa, ja opiskelijat saattoivat valita kursseja myös niistä.

Teksti: Tiina Rantakoski

Lisätietoja:

Tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen
tero.vartiainen (at) uwasa.fi
p.  029 449 8588

Mitä mieltä olit jutusta?