Ennakkotietoja avoimen yliopiston opinnoista Vaasassa lukuvuonna 2013-2014

Uutisen oletuskuva
Ennakkotiedot Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonnasta Vaasassa lukuvuodelle 2013-2014 ovat valmistuneet.

 

 

Lataa esite (pdf)

Mikäli sinulla on kysyttävää opinnoista, älä epäröi ottaa yhteyttä opiskelijapalveluumme tai opintojen ohjaukseemme. Autamme mielellämme.

Opiskelijapalvelut                        

avoinyo@uwasa.fi
p. 029 449 8190

Opintojen ohjaus

Sonja Hakala (Vaasa)
p. 029 449 8188
sonja.hakala@uwasa.fi

 

Reetta Kungsbacka (muut paikkakunnat)
p. 029 449 8189
reetta.kungsbacka@uwasa.fi

 

YLEISOPINNOT
ayOPIS0006    Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2 op
ayOPIS0007    Johdatus yliopisto-opiskeluun (HuK), 2 op
ayOPIS0008    Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2 op
ayOPIS0002    Tiedonhankintataidot I, R, VO, 1 op

JULKISJOHTAMINEN
ayHALA1002    Eettinen johtaminen (sanomalehtiyliopisto), 5 op

HALLINTOTIEDE
Hallintotieteiden perusopinnot, syksy 2013 - kevät 2014, 25 op
ayALUE1007    Aluetieteen perusteet, 5 op
ayHALL1010    Julkinen johtaminen, 5 op
ayJOIK1012    Oikeus yhteiskunnassa, 5 op
aySOTE1006    Hyvinvointipalvelujen hallinto, 5 op
ayHALL1011    Julkisen taloushallinnon perusteet, 5 op

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopintoja, syksy 2013 - syksy 2014, 29 op
aySOTE2011    Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa, 7 op
aySOTE2012    Sosiaali- ja terveystalous, 6 op (Y-kurssi)
aySOTE2013    Laatu ja vaikuttavuus, 6 op (Y-kurssi)
ayHALL2024    Tutkimusmenetelmät, 5 op
aySTAT2100    Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS, 5 op

Kevät 2015 (alustava)
aySOTE2005    Kandidaattiseminaari, 10 op

ERILLISJAKSOT
aySOTE1008    Uutta luova epävarmuus (Sanomalehtiyliopisto), 5 op
aySOTE2010    Demokratia ja asiakkuus hyvinvointiyhteiskunnassa, 6 op

VIESTINTÄTIETEET
Viestintätieteiden opintokokonaisuus, syksy 2013 - kevät 2014, R, VO, 25 op
ayVINE0001    Johdatus viestinnän tutkimukseen, R, VO, 5 op
ayVINE0003    Viestintä digitalisoituvassa maailmassa, R, VO, 5 op
ayTEVI1001    Terminologisen tutkimuksen perusteet, R, VO, 5 op
ayVINE1002    Digitaalisen median viestintäsovellukset I, R, VO, 5 op
ayVINE1004    Erikoisalaviestintä, R, VO, 5 op

ERILLISJAKSOT
ayVINE2007    Tekninen viestintä, R, VO, 5 op

KIELIOPINNOT
ayKENG9112    Englanti, Luetun ymmärtäminen ja tekstianalyysi, R, 3 op
ayKENG9111    Englanti, Suullisen taidot, R, 2 op
ayKENG9217    Englanti, Yhteiskunta ja valtio, R, VO, 3 op
ayKESP5011    Espanjan kielen täydennyskurssi, R, 5 op
ayKITA5001    Italian alkeet I, R, 3 op (Y-kurssi)
ayKITA5002    Italian alkeet II, R, 3 op (Y-kurssi)
ayKITA5011    Italian kielen täydennyskurssi, R, 5 op
ayKKIIxxxx    Kiinan alkeet I, R, 3 op (Y-kurssi)
ayKKIIxxxx    Kiinan alkeet II, R, 3 op (Y-kurssi)
ayKRUO5110    Ruotsin kielen täydennysjakso, R, 2 op
ayKRUO9111    Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille, R, 5 op
ayKRAN5001    Ranskan alkeet I, R, 3 op (Y-kurssi)
ayKRAN5002    Ranskan alkeet II, R, VO, 3 op (Y-kurssi)
ayKSUO9111    Äidinkieli, Suullinen viestintä, R, 2 op
ayKSUO9112    Äidinkieli, Kirjallinen viestintä, R, VO, 3 op

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT
Johtamisen perusopinnot, syksy 2013 - kevät 2014, R, 26 op  
Järjestetään sekä lähiopetuksena että verkko-opintoina
Omana opetuksena myös Kokkolassa ja Helsingissä VO
Huom! Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijoille maksuttomia
ayJOHT1010    Yrityksen johtaminen, VO, 7 op
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, VO, 7 op
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, VO, 7 op
ayLIIK1102    Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, VO, 5 op

Johtaminen aineopinnot, syksy 2013 - kevät 2014, 25 op
Omana opetuksena myös Kokkolassa syksy 2013 - syksy 2014
ayJOHT2028    Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op
ayJOHT2029    Organisaatiokäyttäytyminen I, 7 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op
ayJOHT3002    Cross-Cultural Management, VO, 5 op

ERILLISJAKSOT
ayAVOY2001    Itsetuntemuksesta voimaa työssä jaksamiseen (sanomalehtiyliopisto), 4 op
ayLIIK1200    Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
Laskentatoimen perusopinnot,  syksy 2013 - kevät 2014, R, 28 op
Keväällä 2013 alkaneen kokonaisuuden vielä pitämättömät jaksot:
ayLASK1008    Rahoituksen perusteet, R, 4 op
ayLASK1006    Tilinpäätösanalyysi, R, 3 op
ayLASK1007    Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, R, 2 op
ayLASK2036    Kirjanpidon jatkokurssi, R, 5 op
ayLASK2037    Kirjanpidon jakokurssin harjoitustyö, R, 2 op
ayLASK2038    Yrityksen tulossuunnittelu ja tilinpäätös, R, 4 op


Laskentatoimen perusopinnot,  kevät 2014 - kevät 2015, R, 28 op
ayLASK1002    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harj.työ, 0,5 op
ayLASK1010    Johdon laskentatoimen perusteet, osit. VO, 3 op
ayLASK1011    Auto Business (Yrityspeli), 2 op
ayLASK1008    Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK1006    Tilinpäätösanalyysi, 3 op
ayLASK1007    Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op
ayLASK2036    Kirjanpidon jatkokurssi, 5 op
ayLASK2037    Kirjanpidon jakokurssin harjoitustyö, 2 op
ayLASK2038    Yrityksen tulossuunnittelu ja tilinpäätös, 4 op

MARKKINOINTI
Markkinoinnin opintokokonaisuus, kevät 2014 - syksy 2014, R, VO, 25 op
Omana opetuksena myös Kokkolassa kevät 2014 - syksy 2014
ayMARK1006    Markkinointi liiketoiminnan kentässä, R, VO, 7 op
ayMARK1002    Markkinointisuhteiden johtaminen, R, VO, 7 op
ayMARK2033    Markkinoinnin avainprosessien johtaminen, R, VO, 6 op
ayMARK2012    Vientimarkkinointi, R, VO, 5 op

Markkinoinnin opintokokonaisuus, kevät 2013 - syksy 2013, R, VO, 25 op
Keväällä 2013 alkaneen kokonaisuuden vielä pitämättömät jaksot, syksy 2013:
ayMARK2033    Markkinoinnin avainprosessien johtaminen, R, VO, 6 op
ayMARK2012    Vientimarkkinointi, R, VO, 5 op

TALOUSOIKEUS
Talousoikeuden perusopinnot, syksy 2013 - kevät 2014, 25 op
Omana opetuksena myös Kokkolassa
ayTOIK1008    Talousoikeuden perusteet, 6 op
ayTOIK1009    Sopimusoikeus, 6 op
ayTOIK1010    Sopimusoikeus, täydennysosa, 1 op *)
ayTOIK1011    Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1012    Vero-oikeus, 6 op
ayTOIK1013    Vero-oikeus, täydennysosa, 1 op *)
*) Lisäpistesuoritus joko sopimusoikeudesta tai vero-oikeudesta

Talousoikeuden aineopinnot, syksy 2013 - kevät 2014, 25 op
Omana opetuksena myös Kokkolassa syksy 2013 - syksy 2014
ayTOIK2039    Markkinaoikeus, 7 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op
ayTOIK2045    Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op (Y-kurssi)
ayTOIK2046    Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op

TALOUSTIEDE

ERILLISJAKSOT
ayKANS1004    Taloustieteen perusteet, 6 op

Liiketoiminnan perusteet, syksy 2013 - kevät 2014, R, 25 op
Omana opetuksena myös Kokkolassa syksy 2013 - syksy 2014
ayJOHT1010    Yrityksen johtaminen, VO, 7 op
ayMARK1006    Markkinointi liiketoiminnan kentässä, R, VO, 7 op
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, R, osit. VO, 3 op
ayLASK1002    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harj.työ, 0,5 op
ayLASK1010    Johdon laskentatoimen perusteet, osit. VO, 3 op
ayLASK1011    Auto Business (Yrityspeli), 2 op

SÄHKÖTEKNIIKKA
ayAVOY1003    Ilmastonmuutoksen vaikutus energiatekniikkaan (sanomalehtiyliopisto), 3 op

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030    Talousmatematiikan perusteet, VO, 5 op

TIETOTEKNIIKKA
ayTITE1020    Tietojenkäsittely, R, VO, 5 op, myös Kokkolassa
ayTITE1022    Tietokone työvälineenä, R, VO, 3 op *)
*) Toteutetaan osana Tietojenkäsittely -jaksoa.

TILASTOTIEDE
aySTAT1030    Tilastotieteen perusteet, 5 op

TUOTANTOTALOUS
ayTUTA3060    Tuotantotalouden erityiskysymyksiä (sanomalehtiyliopisto), 5 op
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, R, osit. VO, 3 op, myös Kokkolassa

(muutokset mahdollisia)

Mitä mieltä olit jutusta?