Energialaboratorio ”EnergyLab” liikkeelle

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto, Wärtsilä Finland Oy ja Oy Vaasa Parks Ab ovat perjantaina 28.6. allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka perusteella Vaasan kaupungin osakkuusyhtiö Oy Vaasa Parks Ab käynnistää yhteisen EnergyLab-laboratoriorakennuksen suunnittelun.
Sopimusta allekirjoittamassa (vas.) teknisen toimen johtaja Markku Järvelä (Vaasan kaupunki), rehtori Matti Jakobsson, toimitusjohtaja Stefan Damlin (Wärtsilä Finland Oy) ja toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma (Oy Vaasa Parks Ab).

Vaasan Palosaarelle rakennettavan tuotekehitys-, tutkimus- ja koulutuslaboratorion suunnittelu toteutetaan syksyn 2013 aikana, ja laboratoriokiinteistön rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuoden 2014 alussa. Kolmikerroksisen 2600 m2:n laboratoriorakennuksen rakentaminen kestää arviolta vuoden. Tavoitteena on, että tilat ovat Vaasan yliopiston ja Wärtsilä Finland Oy:n käytössä vuoden 2015 alkupuolella.

Tavoitteena lisätä yhteistyötä

”Vaasassa on merkittävä keskittymä suomalaista energia-alan kasvuhaluista teollisuutta ja Vaasan johdolla laajaa suomalaista osaamista voidaan yhdistää entistä kilpailukykyisemmäksi vientialaksi.” Näin toteaa Työ- ja elinkeinoministeriö TEM 17.6.2013 tekemässään INKA-päätöksessä, jossa Vaasa yhdessä neljän muun kaupungin kanssa valittiin innovatiiviset kaupunkiseudut -ohjelmavastaavaksi vuosille 2014–2020.

Kevään 2013 ajan valmisteltu yhteinen tuotekehitys-, tutkimus- ja koulutuslaboratorio on INKA-hakemukseen sisältynyt demonstraatiohanke, jolla on suuria vaikutuksia osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä korkeakoulujen yhteistyötä energiateknologiayritysten kanssa moottori- ja polttoainetutkimuksen yhteisen tutkimusalustan avulla. Laboratorioprojektin valmistelun käynnistivät Vaasan yliopisto ja Wärtsilä Finland Oy. Valmistelua on tehty Oy Vaasa Parks Ab:n johdolla ja yhteistyössä tontin omistajan Vaasan kaupungin kanssa.

Valmistelu keväällä 2013

Palosaaren ns. Innotalo-kortteli valikoitui parhaaksi energialaboratorion sijaintipaikaksi erityisesti korkeakoulujen läheisyyden takia. Korttelin asemakaava vahvistui vuonna 2011. Alueella toimii tällä hetkellä venealan yritys. Valmistelussa on tarkasteltu koko Palosaaren kampusalueen kehittämistavoitteita korkeakoulujen tutkimus- ja koulutusyksiköiden, yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden yhteisenä innovatiivisena ja kasvua luovana toimintaympäristönä sekä huippuosaajien kohtaamispaikkana.

Ilmakuva.jpg

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n laatima Innotalo-korttelin yleissuunnitelma ja ensimmäisenä vaiheena toteutettavan EnergyLab-talon luonnossuunnitelmat valmistuivat kesäkuun alussa. EnergyLab-kiinteistö sijoittuu suunnitelman mukaan Wolffintien ja Yliopistonrannan vilkkaan risteyksen lähettyville.

Suunnitelma.jpg

Mitä mieltä olit jutusta?