Energiakaasut tulevaisuuden polttoaine

Uutisen oletuskuva
Fossiiliset polttoaineet voidaan korvata uusiutuvalla energialla, kuten aurinko- ja tuulienergialla. Yksi vaihtoehto ovat erilaiset energiakaasut, joita Vaasan yliopistollakin tutkitaan.
(kuva: flickrcc)

Energiakaasuilla, kuten puu-, pyrolyysi-, bio-, vety- ja maakaasuilla, voidaan korvata perinteiset fossiiliset polttoaineet sekä energiatuotannossa että tavaroiden kuljetuksessa. Energiakaasujen hyödyntäminen vaati useiden eri tahojen yhteistyötä siten, että koko toimitusketju tuotannosta jakeluun loppukäyttäjälle saadaan toimivaksi ja vaivattomaksi.

– Kyseessä on iso infrastruktuuriinkin vaikuttava hanke, jossa keskeiseksi nousee teollinen symbioosi, kertoo Vaasan Energia Instituutin johtaja Erkki Hiltunen.

Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa tosiaan täydentävät yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa.

– Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama ketju, jossa yritysten yhteistoiminnalla päästään tuloksiin. Biokaasun tapauksessa ketjun alkupään toimijat ovat raaka-aineen toimittaja, raaka-aineen kuljettaja, biokaasun tuottaja, biokaasun puhdistaja, biokaasun paineistaja ja niin edelleen, Hiltunen kertoo.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen hidastaa ilmastonmuutosta. Esimerkiksi maakaasulla hiilidioksidipäästöt ovat noin kolmanneksen muita fossiilisia polttoaineita matalammat.

Professori Alagappan Narayanan Pandit Jawaharlal Nehru College of Agriculture and Research Instituutista piti Renewable Efficient Energy konferenssissa esityksen maa- ja biokaasun hyödyntämisestä Intian liikenteessä. Tavoitteena on lisätä biopolttoaineiden käyttöä.

– New Delhissä bussit ja riksat käyttävät paineistettua maakaasua, mikä on selvästi öljypohjaisia polttoaineita puhtaampaa, mutta toki edelleen fossiilinen polttoaine. Siirtymäkauden aikana paineistettu maakaasu tullaan korvaamaan paineistetulla biokaasulla, Narayanan kertoo.

Biokaasua tankkiin

Biokaasu on uusiutuva biopolttoaine ja energialähde, jonka ympäristöedut ovat huomattavat. Biokaasua hyödynnetään lämmöntuotannossa sekä sähkön pientuotannossa ja siitä voidaan jalostaa ajoneuvojen polttoainetta.

– Biokaasua muodostuu mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua, kertoo Erkki Hiltunen.

– Vaasan seudulla on lukuisia hankkeita, joiden tavoitteena on hyödyntää biokaasua. Tutkimuksen tavoitteena on teollisen symbioosin edistäminen ja kehittäminen.

Biokaasun tankkausasemia vielä vähän

Suomen Biokaasu yhdistyksen puheenjohtaja Mika Laine esitteli Suomen biokaasutilannetta REE V -konferenssissa. Vuoden 2013 lopulla Suomessa oli 95 biokaasulaitosta.

– Suomessa toimi vuoden 2013 lopussa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla 16 reaktorilaitosta. Teollisuuden jätevesiä käsiteltiin anaerobisesti kolmessa eri laitoksessa. Maatilakohtaisia biokaasulaitoksia oli toiminnassa 12 paikassa ja erilaisia biojätteitä käsiteltiin 11 yhteismädätyslaitoksessa, Laine kertoo.

– Lisäksi biokaasua kerättiin talteen 40 kaatopaikalta. Rakenteilla tai suunnitteilla oli 30–40 uutta biokaasulaitosta.

Biokaasun julkisia tankkausasemia Suomessa on 21. Euroopan unionin tasolla tavoitteena on, että tankkausasemia on 150 kilometrin välein.

– Konferenssin esityksistä kävi selvästi ilmi, että energiakaasujen käyttö tulee lisääntymään sekä globaalisti, että myös Suomessa. Infrastruktuuri tullaan pääasiassa rakentamaan maakaasuun perustuen, mutta kasvavassa määrin tullaan panostamaan biomassoihin perustuvaan paineistettuun tai nesteytettyyn kaasuun, Erkki Hiltunen ennustaa.

Tuuli- ja aurinkoenergiaan sekä biokaasuihin keskittyvän Renewable Efficient Energy konferenssin vuosittaisesta järjestelystä vastaa Vaasan Energia Instituutti. REE V -konferenssi järjestettiin Vaasan yliopistolla 17.–18.3. osana Vaasan EnergyWeekiä, joka kokosi yhteen reilut 2 500 energia-alan ammattilaista.

Mitä mieltä olit jutusta?