Digitalisaatio-osaajista on pula - Vaasassa korkeakoulut ja energia-alan yritykset yhdistävät ...

Uutisen oletuskuva
Osaajapula jarruttaa yritysten menestystä niin Pohjanmaalla kuin muualla Suomessa. Vaasan yliopisto on mukana digitalisaatio-akatemiassa (Digitalisation Academy), joka on Vaasan seudun energia-alan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä luoma huippuakatemia. Sen tavoitteena on nostaa energia-alan digiosaamisen tasoa ja tukea opiskelijoiden työllistymistä alan yrityksiin Vaasassa.
Digitalisaatio-akatemian kumppaniyritykset ovat sitoutuneet osallistumaan aktiivisesti niin oppilaiden ohjaamiseen kuin päättötöiden tarjoamiseen.

Akatemiaan valituiksi tulevat, viimeistä opintovuottaan suorittavat korkeakouluopiskelijat pääsevät pätevöitymään energia-alan digitalisaatioon yritysten avulla. Kumppaniyritykset ovat sitoutuneet osallistumaan aktiivisesti niin oppilaiden ohjaamiseen kuin päättötöiden tarjoamiseen.

Akatemiassa kouluttajina toimivat myös alueen ulkopuolelta sekä yliopistosta ja korkeakouluista tuodut huippuosaajat. Akatemian toimintaa rahoittavat pääosin yritykset. Yritysten kansainvälisen toimintaympäristön vuoksi akatemian kieli on englanti.

Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalustan johtaja Mari K. Niemen mukaan dynaaminen Vaasan seutu tarjoaa tällaiselle toiminnalle erinomaiset puitteet. Tarve nousi yrityksistä ja nyt yritykset sekä alueen korkeakoulut ovat lähteneet hankkeeseen ripeästi mukaan.

- Mielekkyyttä lisää se, että voimme luoda mallia, jolla osaltaan vastata koko Suomea koskevaan osaajapulan haasteeseen, sanoo Vaasan Yliopistolla InnoLab tutkimusalustaa johtava Mari K. Niemi.

Digitalisaatio-akatemia aloittaa vuonna 2019

Digitalisaatio-akatemia aloittaa toimintansa tammikuussa 2019. Mukana toiminnassa ovat nyt jo varmuudella Backman-Trummer, Elisa, Danfoss, Devatus, Mirka, Vaasan Sähkö, VEO, Wapice sekä Wärtsilä. Toimintaa mahdollistamassa ovat myös LähiTapiola, Pohjanmaan kauppakamari sekä Vaasan kaupunki. Korkeakouluista mukana ovat Vaasan yliopisto ja VAMK.

- Vaasan energiaklusterissa mukana olevat yritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä niin keskenään kuin alueen korkeakoulujen kanssa. Digitalisaatio-akatemia on luontevaa jatkoa tälle yhteistyölle. Mukana on vahva joukko yrityksiä, mikä kuvastaa tarvetta tälle toiminnalle, kertoo akatemiaa johtava Peter Hellström.

- Digitalisaatio-akatemiassa tehtävä yhteistyö on Wapicelle luontevaa jatkoa jo menossa olevaan verkottumiseen. Osaajapula ohjelmistoalalla on ollut kauan, mutta digitalisaatio-akatemian kautta voidaan systemaattisemmin liittää osaamispotentiaali energia-alueen tarpeisiin Vaasan seudulla. Wapice palkkaa vuosittain kymmeniä opiskelijoita ja tämän ohjelman kautta sitä voidaan entisestään tehostaa, kertoo Wapice Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tuominen.

Vaasa on Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki, jonka korkeakouluissa on noin 13 000 opiskelijaa. Energiaklusterin yritysten ja vaasalaisten korkeakoulujen aktiivisen yhteistoiminnan tavoitteena on nostaa seudun vetovoimaa niin työ- kuin opiskelukaupunkina ja näin tukea alueen yritysten kasvua, kilpailukykyä ja pitkäjänteistä kehittämistä. Digitalisation Academyn toimintaa valmistellaan parhaillaan. Käynnissä olevaa valmisteluvaihetta rahoittaa Pohjanmaan liitto.

Mitä mieltä olit jutusta?