Avoin yliopisto tekee laajaa alueellista yhteistyötä

Kättely
Vaasan yliopiston avoimen yliopiston toiminnassa alueellinen yhteistyö on yksi keskeisimmistä toiminnan osa-alueista. Yhteistyöoppilaitokset ympäri Suomea tarjoavat laajasti kauppatieteiden, hallintotieteiden, viestintätieteiden ja tekniikan opintoja.

Yhteistyötä tehdään maantieteellisesti laajalla alueella, esimerkiksi 11 eri oppilaitoksen kanssa Helsingistä Ylivieskaan ja Turusta Savonlinnaan ulottuvalla akselilla lukuvuonna 2020–2021. Kaikkiin alueellisiin yhteistyökumppaneihin voit tutustua täällä.

Yhteistyöoppilaitosten kautta suoritetaan vuosittain tuhansia opintopisteitä – eniten Tampereen kesäyliopistossa ja Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Tarjontaa on eniten kauppatieteissä, ja usealla paikkakunnalla pystyykin suorittamaan joka lukuvuosi avoimen yliopiston väylän mukaisia opintoja monessa eri opintosuunnassa.

Lisäksi eri yhteistyöoppilaitosten kautta käynnistetään omia opintopolkuja, joissa tavoitteena on avoimen väylän vaatimien opintojen suorittaminen muutaman lukuvuoden aikana. Näitä ovat olleet esimerkiksi Lahdessa, Päijät-Hämeen kesäyliopiston kautta vuosina 2017–2021 tarjolla ollut talousoikeuden opintoväylä sekä Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta tarjolla ollut hallintotieteiden opintoväylä vuosina 2011–2014.

Tampereen kesäyliopistossa laajin tarjonta

Yhteistyöoppilaitoksista laajin Vaasan yliopiston avoimen yliopiston tarjonta on Tampereen kesäyliopistossa, jossa tarjolla on johtamisen, markkinoinnin ja laskentatoimen laajoja opintokokonaisuuksia sekä muita kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia kieli-, viestintä- ja menetelmäopintoja. Syksyllä 2020 alkaa ensimmäistä kertaa myös sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus.

- Yhteistyötä on tehty jo yli kymmenen vuoden ajan. Ensimmäisenä yhteistyövuotena toteutettiin johtamisen perusopinnot. Opintotarjonta on laajentunut vähitellen, koska kysyntää opinnoille on ollut. Nykyään tarjoamme perusopintoja jo neljässä oppiaineessa ja kahdessa aineessa on tarjolla myös aineopinnot, kertoo koulutuspäällikkö Anu Urhemaa.

Urhemaan mukaan Vaasan yliopiston kauppatieteellinen opetustarjonta täydentää hyvin Tampereen kesäyliopiston muuta avointa yliopisto-opetuksen opetustarjontaa. Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylä kauppatieteissä kiinnostaa myös Tampereen kesäyliopiston opiskelijoita.

- Tärkeää yhteistyössä on laadukas ja monipuolinen tarjonta. Yhteistyöoppilaitosten tarpeet tulevat kuulluksi Vaasan yliopiston kanssa, kertoo Urhemaa.

Vaasan yliopiston avoin yliopisto tarjoaa yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille henkilökohtaista opintoneuvontaa. Opiskelijoille laaditaan oma henkilökohtainen opetussuunnitelma, joka auttaa suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintoja paremmin.

- Alueellinen opintoneuvonta hyödyttää Tampereen kesäyliopiston opiskelijoita. On hienoa, että Vaasan avoimella yliopistolla on resursseja tarjota henkilökohtaista opintoneuvontaa Tampereella. Erityisesti tutkintotavoitteisesti opiskelevat hyötyvät henkilökohtaisesta opintoneuvonnasta, Urhemaa kiittää.

Vuosittain syyskuussa yhteistyössä Vaasan yliopiston avoimen yliopiston kanssa järjestettävään opintoinfoon osallistuu 50-80 kauppatieteen opinnoista kiinnostunutta.

- Uskoisin, että hyvä yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. Avoimen yliopiston väylät kiinnostavat monia opiskelijoita, ja niiden kehittäminen on tärkeää ja on hienoa, että asiaan panostetaan, summa Urhemaa.

Yliopistokeskus yhdistää Seinäjoella

Vaasan yliopiston avoin yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Kesäyliopiston valikoimasta löytyy monipuolisesti erityisesti kauppatieteiden opintoja, jotka ovatkin suosituimpia avoimen yliopiston opintoja.

- Vaasan avoin yliopisto on meille erittäin tärkeä yhteistyökumppani. Jo usean vuoden ajan suuri osa tarjoamistamme avoimista yliopisto-opinnoista on ollut Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia. Laajemmassa kuvassa yhteistyö Vaasan avoimen yliopiston kanssa on omalta osaltaan mahdollistanut alueen koulutustason nousun., kertoo koulutussuunnittelija Jenni Ovaska Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistosta.

Suosion taustalla lienee mahdollisuus opiskella kauppatieteitä kohti maisterin tutkintoa. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa voi opiskella lähes kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat 180 op kauppatieteiden opinnot. Myös sosiaali- ja terveyshallintotiede on osoittautunut suosituksi opintosuunnaksi.

- Vaasa on ollut helppo suunta tehdä yhteistyötä. Yhteistyötä helpottaa se, että ihmisillä samanlainen mentaliteetti ja tapa tehdä töitä. Viimeisin esimerkki sujuvasta yhteistyöstä on Vaasan avoimen yliopiston henkilökunnalta saamamme käytännön perehdytys Opintopolkuun keväällä 2020, kertoo Ovaska.

Ovaska summaa, että tärkeintä yhteistyössä on luottamus ja toimiva vuorovaikutus. Tukea ja opastusta on saatu molemmin puolin aina tarvittaessa.

- Meidän kannaltamme on erityisen tärkeää, että opintotarjonta on mahdollisimman monipuolinen ja kattava. Tällöin opiskelijat voivat laatia opintosuunnitelmansa siten, että tutkintotavoitteinen opiskelu on mahdollista. Ensiarvoisen tärkeää on, että voimme luottaa siihen, että saamme toivomamme opinnot järjestettäväksemme lukuvuosi toisensa perään. Tämä on toteutunut Vaasan avoimen yliopiston kanssa todella hyvin.

Yhteistyö Vaasan avoimen yliopiston opettajien kanssa on ollut Ovaskan mukaan mutkatonta ja sujuvaa, esimerkiksi lähiopetuskertojen aikataulujen sovittelu on onnistunut hyvin.

- Olemme pystyneet välttämään luentojen päällekkäisyyksiä. Näin opiskelija voi halutessaan osallistua useammalle kurssille yhtä aikaa. Opintojen suunnittelun ja yhteistyön keskiössä on aikuisopiskelija. Aina pitää miettiä, miten esimerkiksi tarjotaan mahdollisuus opintojen, työn ja perheen yhteensovittamiselle.

Seinäjoen ja Vaasan läheinen sijainti mahdollistaa aikuisopiskelijoille sujuvat siirtymisen avoimen väylältä tutkinto-opiskelijaksi. Myös Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston opiskelijat voivat hyödyntää alueellista opintoneuvontaa.

- Alueellinen opintoneuvonta on todella tärkeä ja erityinen palvelu. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että opiskelijalla on mahdollisuus opintoneuvontaan yliopiston edustajan kanssa omalla tai lähipaikkakunnalla. Se tarjoaa vasta-aloittavalle tai jo konkariopiskelijalle upean mahdollisuuden henkilökohtaiseen opintoneuvontaan ja apua vaikkapa tarkemman opintosuunnitelman laadintaan.

Tulevaisuudessa Ovaska toivoo, että yhteistyö säilyy tiiviinä.

- Olemme mielellämme mukana toteuttamassa uusia opintoavauksia tai kokeilemassa uudenlaisia opetusmenetelmiä.

Mitä mieltä olit jutusta?