Avoimen yliopiston palvelu saa kiitosta

Uutisen oletuskuva
Avoimen yliopiston toteuttamassa opiskelijakyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden näkemyksiä avoimen yliopiston toiminnasta, erityisesti tiedotuksesta, opinto-oppaista ja tietojärjestelmiin liittyvistä ohjeistuksista. Tulokset kertovat, että opiskelijat suhtautuvat myönteisesti kaikkiin tiedonsaannin osa-alueisiin. Erityisesti opiskelijat kiittävät avoimessa yliopistossa saamaansa henkilökohtaista palvelua.

Vaikka avoimen yliopiston opiskelijat pitävät henkilökohtaista palvelua tärkeänä, on verkkosivujen rooli tiedonvälittäjänä kuitenkin korostunut. Peräti 82 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä verkkosivuja ensisijaisena tiedonlähteenään. Siksi myös opiskelijoiden raportoimat ongelmat ja kehitystoiveet koskivat suurimmalta osin verkkosivuja ja niiden kautta tapahtuvaa viestintää. Tästä huolimatta noin puolet vastaajista piti myös painettua opinto-opasta yhä tarpeellisena.

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opiskelijakysely toteutettiin tammikuussa 2012. Kysely keräsi kaikkiaan 107 vastaajaa. Opiskelijoiden antamaa palautetta hyödynnetään avoimen yliopiston toiminnan kehittämisessä.

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston kursseilla on vuonna 2011 opiskellut yli 5000 opiskelijaa. Eniten opiskelijoita kiinnostavat kauppatieteelliset aineet, johtaminen, markkinointi, talousoikeus ja laskentatoimi. Avoimen yliopiston väylän kautta on Vaasan yliopistoon vuonna 2011 päässyt opiskelemaan 48 aikuisopiskelijaa.

Mitä mieltä olit jutusta?