Asfalttienergiasta tulevaisuuden energiamuoto kaupunkeihin

Uutisen oletuskuva
Vaasan Energiainstituutti (VEI) on käynnistänyt yhteistyössä TEKESin ja Euroopan aluekehitysrahaston kanssa RE Form -projektin. Projektin tavoitteena on helpottaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa ja luoda uusiutuvan energian tutkimus- ja kehittämisalusta liike-elämän käyttöön.

Tutkimus- ja kehittämisalustan avulla yritykset pystyvät sovittamaan yksittäiset energiatekniset ratkaisunsa osaksi laajempaa kokonaisuutta, jolloin niiden käyttöönotto ja taloudellinen hyödynnettävyys paranevat. Tavoitteeseen pyritään tutkimalla uusiutuvan energian liiketaloudellisia edellytyksiä sekä kehittämällä teknisiä ratkaisuja tukemaan lisääntyvää tuulivoiman tuotantoa ja kaupunkialueelta kerättävän urbaanin energian, kuten asfaltista saatavan lämmön, hyödyntämistä.

Älykästä ja turvallista tuulivoimaa sähköverkkoon

Tulevaisuudessa energiaratkaisut ovat monimuotoisia ja hajautettuja, joten kokonaisuuden hallintaan tarvitaan kehittyneitä tieto- ja tietoliikenneteknisiä menetelmiä. Miten asfalttia voidaan tehokkaasti hyödyntää aurinkokeräimenä? Kuinka tuuliolosuhteita tulisi mitata ja mallintaa Suomessa? Miten tuulivoiman osuutta sähkön tuotannossa lisätään säilyttäen nykyinen turvallisuus- ja laatutaso? RE Form -projekti etsii vastaukset näihin kysymyksiin simulointimallien ja koelaitteistojen avulla.

Projektin rahoitus koostuu sekä julkisesta että yksityisestä rahoituksesta. Julkiset rahoittajat ovat TEKES ja Euroopan aluekehitysrahasto. Yksityiseen rahoitukseen osallistuvat EPV Energia Oy, Geo-Pipe GP Oy, Lakea Oy, Mervento Oy, MRP Energy Oy, SABA Wind Oy Ab, Suomen kaivonporausurakoitsijat Ry, Oy Vaasa Parks Ab, Vacon Oyj, VAMP Oy, Wapice Oy, VS tuulivoima Oy, Wärtsilä Finland Oy ja Österbottens Miljöenergi Ab.

Lisätietoa RE Form -projektista: www.vei.fi/reform.

Mitä mieltä olit jutusta?