Ajankohtainen Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi -koulutusohjelma käynnistyy keväällä

Pyöreitä tuoleja joiden keskellä pyöreä pöytä
Vaasan yliopiston Executive Education aloittaa hankintatoimen syventävän täydennyskoulutuksen.

Julkisten hankintojen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että julkinen sektori kykenee tuottamaan laadukkaita palveluita ja tuotteita käyttäjille. Julkiset hankinnat ovat myös tärkeä väline kustannustehokkaan talouspolitiikan ohjauksessa sekä erilaisten yhteiskunnallisten, kuten esimerkiksi sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa.

”Esimerkiksi Covid-19 -viruksen vaikutukset julkisiin hankintoihin eivät rajoitu ainoastaan kriisin aikaisiin nopeutettuihin elintärkeisiin hankintoihin, kuten esimerkiksi suojavarusteisiin. Vastuullisuuden merkitys kasvaa, ja julkinen sektori voi hankinnoillaan edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta”, hankintatoimen opintokokonaisuuden suunnittelija KTT Jukka Vesalainen toteaa. Vesalainen on Vaasan yliopiston professori ja toimii uudessa koulutusohjelmassa myös itse kouluttajana.

Hankintatoimen erityisalan syventävä oppimäärä

Vaasan yliopiston Executive Educationin keväällä käynnistyvä Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi -opintokokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä moduulista. Johdannossa perehdytään osto- ja hankintatoimeen ja käsitellään hankintojen perusteita ja liiketoimintaympäristöä sekä toimitusketjujen hallintaa. Erityispiirteitä käsittelevistä moduuleista ensimmäisessä keskitytään hankintojen kehittämiseen ja yhteistyöhön tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa. Erityispiirteet 2 -moduuli keskittyy julkisten hankintojen erityispiirteisiin, kuten esimerkiksi sopimuksiin, lainsäädäntöön ja hankintamenettelyihin. 

”Hankintaosaamiseen ja innovatiivisuuteen liittyy olennaisesti kyky löytää parhaat toimittajat ja kehittää hankintaa yhdessä toimittajien kanssa, siksi opintokokonaisuus on suunnattu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille”, Vesalainen kertoo.

”Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, mitä hankinnoissa kannattaa huomioida ja miten. Koulutus palvelee paikallisten suurten toimijoiden ja koko energiaklusterin lisäksi maakunnan pk-yrityksiä ja julkista sektoria.”

Opinnot osaksi MBA-koulutusta

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden samojen tehtävien parissa työskentelevien kanssa. Huippukouluttajien lisäksi myös osallistujilla on kokemusta ja tietämystä jaettavaksi keskenään. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta.

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi -opintokokonaisuus on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina.

”Executive MBA on johtamisen täydennyskoulutusohjelma yritysten ja organisaatioiden johdolle. Sen ydintä on strateginen liiketoiminnan ja johtajuustaitojen kehittäminen”, Vaasan yliopiston Executive Educationin kehittämispäällikkö ja vastuuyksikön johtaja Mikael Hallbäck kuvailee.

MBA:ssa keskeistä on, että tuoreinta tutkimustietoa sovelletaan jatkuvasti esimerkiksi kaikissa oppimistehtävissä osallistujien organisaatioiden käytäntöön. Opinnot on rakennettu palvelemaan tätä tarkoitusta. Myös verkostoitumisella on suuri merkitys, kaikilla osallistujilla on paljon kokemusta ja näkemystä toisilleen jaettavaksi.

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi -opintokokonaisuus käynnistyy maaliskuussa Vaasassa. Koulutus on maksullinen.

Mitä mieltä olit jutusta?