ABB mentoroi reitin opinnoista työelämään

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ja ABB aloittivat syksyllä yhteistyössä mentorointiohjelman, joka kestää lukuvuoden ja siitä tarjoutuu mahdollisuus kesätyöpaikkaan ABB:llä. Ohjelman tavoitteena on luoda opiskelijalle hyvät edellytykset siirtyä opintojen jälkeen työelämään.
Kuvassa mentoroitavat Kasper Genas ja Viivi Ruotsala sekä ABB Power Grids Finlandin Petri Kärki ja Anna Niiniketo.

Mentorointiohjelmaan haettiin opiskelijoita alkuvuodesta. Hakemuksia tuli runsaasti sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä opiskelijoilta. ABB Power Grids Finlandin Vice President Petri Kärki ja Vaasan yliopiston urapalveluiden asiantuntija Sunna Vainiomaa haastattelivat kuusi hakijaa, joista kaksi valittiin mukaan ohjelmaan.

Kärki toimii mentorina molemmille opiskelijoille. Hän tukee opiskelijoita siirtymisessä opinnoista työelämään ja auttaa heitä luomaan uraa.

-Koulunpenkiltä siirtyminen työelämään saattaa olla yllätyksellistä. Odotukset eivät ehkä vastaa todellisuutta ja osaaminen karttuu kantapäänkin kautta, kun omaa tukiverkostoa ei vielä ole rakennettu, Kärki pohtii.

ABB:n ja yliopiston välisessä mentoroinnissa on kyse juuri tähän suureen muutokseen valmistautumisesta, verkostojen rakentamisesta sekä mahdollisuudesta oppia työelämän mahdollisia haasteita jo ennen niiden kohtaamista.

-Toivottavasti yhteistyö mentoroinnin parissa jatkuu ABB:n kanssa myös tämän pilotin jälkeen. Mahdollisuuksien mukaan tällaista yhteistyötä voitaisiin tehdä yritysten kanssa enemmänkin. Mielestäni tämä oli hieno aloite ABB:ltä, Vainiomaa toteaa.

Mentoria tarvitaan itsensä kehittämiseen

Mentoritapaamisia on muutaman kuukauden välein, aluksi tiheämmin. Ensimmäisissä tapaamisissa on tutustuttu ja käyty läpi mentoroitavan tavoitteita sekä lähitulevaisuudessa että myöhemmin uralla. Pääasiassa keskusteluaiheet liittyvät työelämään, mutta välillä sivutaan opintoja ja vapaa-aikaa.

-Keskusteluissa pyritään tunnistamaan vahvuudet ja aihealueet, jossa mentoroitava kokee tarvetta kehittyä paremmaksi.

Kärki pitää mentorointia hyödyllisenä myös oman kehittymisensä kannalta. Hänen kokemuksiensa mukaan keskustelut työelämäkysymysten ympärillä avaavat uudenlaisia näkemyksiä ja ideoita pöydän molemmin puolin.

-On antoisaa, että mentoroitava pääsee kysymään mieltään askarruttavia kysymyksiä ja samalla haastamaan mentoriaan.

Mentoroitavilla ei välttämättä ole vielä tarkkoja tulevaisuuden suunnitelmia, vaan apua niihin haetaan nimenomaan mentoroinnista. Mentoroinnin ei myöskään ole tarkoitus päättyä jakson lopussa, vaan Kärki painottaa mentorointisuhteen jatkuvuutta.

-Tarkoitus on, että mentorointi kestää yhden lukuvuoden ohjelman mukaisesti, mutta usein se jatkuu ”epävirallisesti” vielä vuosia eteenpäin.

Työ, valitse minut

Toisen vuoden energia- ja informaatiotekniikan diplomi-insinööriopiskelija Viivi Ruotsala on mentorointiohjelmassa mukana. Tarkkoja tulevaisuudensuunnitelmia hänellä ei vielä ole, mutta mentoroinnista hän hakeekin uutta tarkastelukulmaa omaan ammatilliseen osaamiseensa ja kehitykseensä.

-Haluan saada uudenlaisen näkökulman omaan osaamiseeni ja näin päästä kehittämään itseäni.

Neljännen vuoden tuotantotalouden opiskelija Kasper Genas haki mentoroitavaksi, koska opinnot ovat jo pitkällä ja siirtyminen työelämään alkaa olla ajankohtaista.

-Odotan hyviä vinkkejä kalenterinhallintaan, sillä vuoteni tulee olemaan melko kiireinen. Reflektoinnin avulla pyrin tiedostamaan omat vahvuuteni sekä kehittymistarpeet ja näin oppimaan itsestäni lisää.

Genas toivoo löytävänsä opintojen jälkeen työpaikan suuresta yrityksestä mielellään Vaasasta. Hän haaveilee monipuolisista työtehtävistä ja projekteista, jotka voisivat viedä jopa ulkomaille.

-Jatkuvan oppimisen ja ahkeruuden avulla optimitilanne olisi jatkossa se, että minulle ei tarvitse löytää töitä, vaan työ löytäisi minut.

Teksti: Tiia Alkkiomäki

Mitä mieltä olit jutusta?