13 800 korkeakouluopiskelijaa on saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä

Kansaneläkelaitos - the Social Insurance Institution of Finland
Kela on lähettänyt selvityspyynnön korkeakouluopiskelijoille, joiden opinnot eivät ole edistyneet riittävästi. Selvityspyyntöön täytyy vastata viimeistään 25.10.2021. Selvityspyyntöön voi vastata esimerkiksi OmaKelassa.

Kela seuraa korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla. Seuranta koskee lukuvuotta 2020−2021 ja tarvittaessa koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki Suomessa suoritetut korkeakouluopinnot ja käytetyt tukikuukaudet 1.8.2011 alkaen. Jos opiskelijalla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot huomioidaan edistymisen seurannassa.

Opintojen edistyminen on ollut riittävää, jos opiskelija on suorittanut lukuvuoden 2020–2021 aikana vähintään 20 opintopistettä ja jokaista tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 opintopistettä joko lukuvuodelta 2020 – 2021 tai koko opiskeluajalta. Vaatimus 20 opintopisteestä ei koske opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa kevätlukukaudella 2021.

Jos opiskelija on valmistunut lukuvuoden 2020-2021 aikana, hänen opintojensa edistyminen on riittävää. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon jo aiemmin ja jatkaa opiskelua, edistymistä seurataan valmistumiskuukauden jälkeiseltä ajalta.  

Opintojen edistymisen seuranta perustuu opintotukilainsäädäntöön.

Selvityspyyntöön kannattaa vastata ajoissa

Selvityspyyntöön täytyy vastata viimeistään 25.10. Opiskelija voi vastata selvityspyyntöön esimerkiksi OmaKelassa verkkolomakkeella.

Opiskelijan vastauksen perusteella Kela harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, Kela lakkauttaa opintotuen 1.1.2022 alkaen.

Selvityspyyntöjen määrä palasi koronaepidemiaa edeltävälle tasolle

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Nyt seuranta on tehty noin 131 600 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea vähintään 1 kuukauden lukuvuonna 2020–2021.

Selvityspyyntö on lähetetty 7 100 yliopisto-opiskelijalle ja 6 700 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 7 600, joista 4 100 opiskeli yliopistossa ja 3 500 ammattikorkeakoulussa.

Vuosi sitten selvityspyyntöjen määrä väheni, koska edistymisen seurannassa lievennettiin opintosuoritusvaatimusta koronaepidemian vuoksi. Lukuvuoden 2020–2021 seurannassa opintosuoritusvaatimusta ei lievennetty, joten selvityspyyntöjen määrä palasi syksyn 2019 tasolle.

Jos opiskelijan opinnot eivät ole edistyneet riittävästi koronaepidemiasta johtuvasta syystä, opiskelijan kannattaa vastata selvityspyyntöön ja kertoa, miten koronaepidemia on vaikuttanut hänen opintoihinsa.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?