10 vuotta diplomi-insinöörejä Vaasan yliopistosta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston Teknillisellä tiedekunnalla on ollut oikeus myöntää diplomi-insinöörin tutkintoja vuodesta 2004. Teknillisessä tiedekunnassa on mahdollista suorittaa sekä tekniikan että kauppatieteiden tutkintoja aina tohtorin tutkintoon saakka.

Diplomi-insinöörin tutkinnon voi tänä päivänä suorittaa automaatio-, energia-, ohjelmisto- tai sähkötekniikan suunnassa tai Communications and Systems Engineering -ohjelmassa.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon voi suorittaa teknisen viestinnän maisteriohjelmassa tai tietotekniikassa sekä englanninkielisessä Master's Programme in Industrial Management -ohjelmassa.

Teknillisestä tiedekunnasta valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset, sillä Vaasan alueella on paljon tekniikan alan kansainvälisiä yrityksiä.

- Energia-alan menestys edellyttää kestävää kehitystä edistävää osaamista. Sen ydintä ovat tehokkaan energiantuotannon ja -jakelun sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen hallitseminen, kertoo Teknillisen tiedekunnan dekaani Erkki Antila.

- Tällaiseen osaamiseen perustuva energiateollisuus turvaa yhteiskunnan hyvinvoinnin perustan ja teknillisessä tiedekunnassa energiakeskeisyys toimii johtoajatuksena niin koulutuksen kuin tutkimuksenkin saralla.

Visioita tulevaisuuteen

Tiedekunnan hankkima ulkoinen tutkimusrahoitus on kasvanut merkittävästi viime aikoina.

– Viime vuonna yliopiston ulkopuolista tutkimusrahoitusta saimme kasaan 3 miljoonaa euroa, Antila kertoo.

Tutkimusta tehdään viidessä eri tutkimusryhmässä, jotka ovat Tuotannon johtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, SC-Research, Matemaattinen mallinnus sekä Uusiutuvat energiat.

– Pitkän tähtäimen visiomme on olla johtava energia-alan koulutus- ja tutkimusyksikkö sekä tuotannon johtamisen vahva osaaja koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Mitä mieltä olit jutusta?