Image
Paikoillanne, siviilivalmius, hep! Täyttääkö siviilivalmius Suomen kokonaisturvallisuuden harmaata aluetta?
Päivitetty 12.1.2023 | 11:01

Webinaari ja työpaja: Paikoillanne, siviilivalmius, hep!

Aika
Ke 18.1.2023 | 10:00 - 12:00
Paikka

Online
Suomi

Suomen siviilivalmiuden nykytilaa ja kehittämistarpeita selvittävä Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen -hanke järjestää siviilivalmiuden merkitystä nyt ja tulevaisuudessa käsittelevän webinaarin ja verkkotyöpajan keskiviikkona 18.1.2023 klo 10-12.

Paikoillanne, siviilivalmius, hep! -webinaarissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja siviilivalmiudesta sekä käydään keskustelua tulevaisuuden tarpeista Suomen siviilivalmiudelle.

Webinaarissa klo 10-11 esitellään tuore Policy Brief -julkaisu Siviilivalmius  käsitteestä toimintaan hankkeen vastuullisen johtajan Petri Uusikylän (Vaasan yliopisto) johdolla. Raportissa käydään läpi siviilivalmiustoiminnan ja siviilivalmiuden käsitteen taustaa sekä annetaan suosituksia kotimaisen siviilivalmiuden kehittämiselle.

Webinaarin asiantuntijapuheenvuoroissa siviilivalmiutta lähestytään kolmen kysymyksen kautta: Täyttääkö siviilivalmius Suomen kokonaisturvallisuuden harmaita alueita? Entä mitä on suomalainen siviilivalmius globaalien kriisien edessä? Miten siviilivalmiutta tulisi edistää?

Asiantuntijapuheenvuoroista vastaavat Karim Peltonen (johtaja, yhteiset asiantuntijapalvelut, Säteilyturvakeskus) sekä Alisa Puustinen (erikostutkija, Pelastusopisto). Puheenvuorojen jälkeen on varattu aikaa keskustelulle ja yleisökysymyksille.

Webinaarin jälkeen klo 11–12 järjestetään yhteiskehittämistyöpaja, joka on avoin kansalaistoimijoille sekä yritysten, yhteisöjen, viranomaisten, tutkimusmaailman sekä kuntien, alueiden ja valtionhallinnon edustajille. Työpajan ohjatuissa keskusteluissa pohditaan suomalaisen siviilivalmiuden järjestelmän tulevaisuuden kehittämistarpeita eri näkökulmista.

Webinaari ja työpajat järjestetään osana Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan puitteissa toteutettavaa Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen -hanketta. Vaasan yliopiston johtaman hankkeen muita hankekumppaneita ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Kuntaliitto ja Vantage Consulting. Hanke alkoi toukokuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2023.

Paikoillanne, siviilivalmius, hep! -webinaarin ja yhteiskehittämistyöpajan ohjelma, 18.1.2023 klo 10-12

Webinaari, ke 18.1. klo 10–11

10.00–10.15 Hankkeen työryhmän alustus, Siviilivalmius - käsitteestä toimintaan -Policy Brief -julkaisun esittely
Näkökulmia siviilivalmiuteen
10.15–10.30 Karim Peltonen, johtaja, yhteiset asiantuntijapalvelut, Säteilyturvakeskus (STUK)
10.30–10.45 Alisa Puustinen, erikoistutkija, Pelastusopisto
10.45–11.00 Paneelikeskustelu ja yleisökysymykset

Yhteiskehittämistyöpaja, ke 18.1. klo 11–12, pakollinen ennakkoilmoittautuminen

11.00–11.10 Alustus
11.10–11.45 Pienryhmätyöskentely
11.45–12 Purku ja keskustelu

Lisätietoja: projektitutkija Ville-Pekka Niskanen, Vaasan yliopisto, 029 449 8623, ville-pekka.niskanen@uwasa.fi