Päivitetty 8.8.2022 | 15:08

WAS/AI tulevaisuustyöpaja: Vaasan seutu tekoälyn ajalla / Wasa Future Festival

Aika
Pe 12.8.2022 | 10:00 - 12:00
Paikka

Wasa Innovation Center (Oikea siipi, WIC 2. krs)
Gerbyntie 18
Vaasa
Suomi

WAS/AI tulevaisuustyöpaja: Vaasan seutu tekoälyn ajalla

Olemme astumassa tekoälyn ajalle: hyödynnämme ja kehitämme yhä enemmän oppivaa teknologiaa, edistyneitä robotteja ja digitaalisia alustoja julkishallinnon, yritysten ja koulujen toiminnassa ja jokaisen kansalaisen arjessa. Tekoälyn aika merkitsee uudenlaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita alueiden kehittämiselle ja paikallisille toimijoille. Esimerkiksi etätyöskentelyä ja etäläsnäoloa mahdollistavat teknologiat luovat uudenlaisia monipaikkaisen elämän käytäntöjä. Robotteja tulee liikkumaan yhä useammin joukossamme arkipäivän tilassa. Tietoa kerätään, analysoidaan ja sovelletaan sekä päätöksiä tehdään yhdessä oppivan tekoälyn kanssa, jonka toimintaperiaatteita voi olla haastavaa ymmärtää ilman alan koulutusta. Suomalainen tietoyhteiskunta ja Vaasan seutu ovat uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä!

  • Ilmoittaudu sähköpostitse: johanna.hautala@uwasa.fi
Mikä tulevaisuustyöpaja?

Tulevaisuustyöpaja perustuu Vaasan yliopiston aluetieteen tutkijoiden pohjustamaan ja ohjaamaan keskusteluun ja ideointiin pienryhmissä. Tulevaisuustyöpaja on osa Vaasan yliopiston aluetieteen, Innolab- ja Digital Economy -tutkimusalustojen järjestämää ”WAS/AI meetings” -sarjaa.

Tavoite?

Luoda kuva Vaasan seudun alueen kehittämisen keskeisistä mahdollisuuksista, rajoitteista ja suunnista tekoälyn ajalla.

Kenelle?

Tekoälyn ajasta ja aluekehityksestä kiinnostuneet Vaasan seudun asukkaat ja toimijat (julkishallinto, yritykset, koulut). Työpajaan voi osallistua suomen ja englannin kielillä. Tervetuloa mukaan kuntarajojen yli!

Keitä me olemme?

Vaasan yliopiston aluetieteen tutkijat:
• Johanna Hautala, aluekehityksen ja innovaatiopolitiikan apulaisprofessori, johanna.hautala@uwasa.fi
• Hanna Heino, aluetieteen tutkijatohtori
• Thomas Behrndt, aluetieteen tohtorikoulutettava

Työpaja toteutetaan yhteistyössä Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen kanssa Second Machine Age Knowledge Co-Creation Processes in Space and Time