The public examination of Lic.Sc. Mats Brandt’s doctoral dissertation ”Valfrihet inom social- och hälsovården. Myndigheters syn på valfrihetens inverkan i Finland och Sverige ur olika strategiska synvinklar” will be held on Friday 14 June 2019 at 12 o’clock in auditorium Kurtén. The field of dissertation is Social and Health Management. The defence will be held in Swedish.

Professor Stefan Sjöblom (University of Helsinki) will act as an opponent and professor Pirkko Vartiainen as a custos.

Public display (“nailing”) will be held on Thursday 23 May 2019 at 12 o’clock (Tervahovi). After that the dissertation is available online: https://osuva.uwasa.fi/