The public examination of M.Sc. (Admin) Laura Perttola’s doctoral dissertation ”Kynnyksen yli: julkisoikeudellinen tutkimus vanhuspalvelujen saamisen edellytyksistä will be held on Friday 20 December 2019 at 12 o’clock in auditorium Kurtén (Tervahovi), University of Vaasa. The field of dissertation is Public Law. The defence will be held in Finnish.

Professor, Docent Toomas Korkat (University of Eastern Finland) will act as opponent and Associate Professor, D.Sc. (Admin); LL.M Niina Mäntylä as a custos.

 

Public display (“nailing”) will be held on Tuesday 10 December 2019 at 12 o’clock (Tervahovi). After that the dissertation is available online: https://osuva.uwasa.fi/